Fundraising og tilskud

Lokalforeningspuljer

Søg tilskud hos DUFs Lokalforeningspulje

Søg tilskud hos ISOBROS Lokalforeningspulje

Udviklingspuljen

Puljen kan søges af alle foreninger og udvalg i KFUM og KFUK, som ønsker støtte til et projekt.

Se retningslinjer, ansøgningsskema, ansøgningsfrister, tidligere støttede projekter mv.

Lokaletilskud

Man kan få lokaletilskud fra kommunen uafhængigt af, om man får tilskud til aktiviteter. Dvs. man kan få lokaletilskud, selvom man får aktivitetstilskud, og man kan også få lokaletilskud, selvom man ikke får aktivitetstilskud. Hvis I lever op til alle krav og søger om det, skal kommunen give jer lokaletilskud. Det kan kommunen gøre på to måder: 1) kommunen stiller egnede lokaler til rådighed, eller 2) kommunen yder tilskud til foreningens egne lokaler. Der er ikke forskel på, om foreningen ejer eller lejer lokalerne.

Derudover kan der søges om at få dækket visse udgifter ved deltagelse på KFUM og KFUK's kurser mv. Find dokumenter fra landsorganisationen vedr. lokaleudgifter på events (kræver login til Portalen).

Lederuddannelse

Y's Men-fonden Alexander Scholarship Fund (ASF) støtter uddannelse af ledere i KFUM og KFUK.

Læs mere.

Påskeindsamlingen

I de fleste af landets kirker samler den Påskedag ind til KFUM og KFUK. Se www.paaskeindsamlingen.dk

Find inspiration til fundraising

Se dokumenterne herunder.