MobilePay

Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark

MobilePay 60 21 44 03 kan bruges til indsamling (men IKKE betaling for varer).


Få eget MobilePay-nummer

MobilePay blev i 2017 udskilt fra DanskeBank og ejes nu af flere banker i fællesskab.

Derfor kan KFUM og KFUK's lokalforeninger nu med fordel oprette MobilePay Business gennem lokalforeningens egen bank i stedet for gennem Landskontoret.

Hvis I benytter DanskeBank som bank til jeres lokalforeningskonto i dag, kan I få en MobilePay Business konto uden, at det koster ekstra.

Hvis I ikke har DanskeBank som bank i lokalforeningen, men en anden bank, opfordres I til at tale med jeres egen lokalforenings bank om, hvad de kan tilbyde. De fleste kan sandsynligvis tilbyde det samme som DanskeBank.

Med den nye MobilePay Business løsning behøver I ikke længere at have et særskilt mobiltelefonabonnement, men kan downloade MobilePay Business app'en på f.eks kassererens private mobil, hvor kassereren så har adgang til at se indkomne beløb mv.

Jeres fordel ved at få MobilePay gennem jeres egen bankforbindelse istedet for via Landskontoret er:

  • I får direkte adgang til Mobilepay App'en, hvor i har adgang til at se alle indbetalinger samt hvem, der har indbetalt
  • I behøver ikke have et særskilt mobiltelefonabonnement til MobilePay
  • I sparer 18 kr pr. kvartal til en konto hos Landskontoret