Frivillige

KFUM og KFUK er båret af frivillige. Vores mål er at have frivillige ledere, der med virkelyst og smittende engagement samler andre frivillige omkring sig, der har fingeren på pulsen blandt børn og unge.

Beskriv konkrete opgaver

Vi tror på, at det motiverer flere frivillige, hvis vi er gode til at beskrive konkrete og afgrænsede opgaver, som nye og nuværende frivillige kan inviteres med i.

Hæng fx opslag med aktuelle frivilligopgaver i den lokale forening op på en central væg i foreningsbygningen - og lav gode beskrivelser på hjemmesiden. Se fx http://wonderfuldays.com/bliv-frivillig/ eller https://efterskolefestival.kfum-kfuk.dk/bliv-frivillig/

Vær tilstede i relevante sammenhænge, hvor nye frivillige kan inviteres med, fx i frivillighuse, til byfester og på frivilligjob.dk.

Få en frivilligansvarlig

Landsmødet besluttede i 2018, at alle KFUM og KFUK's foreninger skal have en frivilligansvarlig som samlende figur for alle foreningens frivillige ledere og hjælpere. Den frivilligansvarlige udpeges af bestyrelsen.

Læs om opgaven som frivilligansvarlig.

Involvér flere 30+’ere som medskabere

Næsten alle foreninger har mange medlemmer over 30 år. Mange steder er de allerede aktive og er med til at skabe gode aktiviteter for børn og unge. Overvej, om der er flere ressourcer, der kan aktiveres som medskabere.

Send ledere på uddannelse

Vi skal sammen opprioritere uddannelsen af lokale ledere i at gøre børn og unge til aktive medspillere i aktiviteter og holdninger i forhold til både trosliv og samfundsliv. Fin oversigt over kurser på intranettet - og hjemmesiden.

Begreberne "frivillig", "leder" og "hjælper"

Vi bruger "frivillige" som en samlet betegnelse for alle, der bidrager (ulønnet) med at lave aktiviteter i KFUM og KFUK. "Frivillige" kan underinddeles i ‘"ledere" (fx klubledere eller udvalgsmedlemmer) og "hjælpere" (fx personer, der bidrager praktisk til et enkeltstående arrangement).

De fleste frivillige er medlemmer, men ikke alle.

Ledere er medlemmer, og de skal have udfyldt børneattest og lederaftale.

Se grafisk oversigt: