Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse/medlemsregistrering

Indmeldelse i KFUM og KFUK skal ske skriftligt via kfum-kfuk.dk/medlem. Dér registreres alle påkrævede data og der betales samtidig kontingent.

Foreningens kasserer modtager besked, når et nyt medlem har meldt sig ind i foreningen via hjemmesiden.

Landsorganisationen kvitterer for indmeldelsen via e-mail til den mailadresse, der er oplyst ved indmeldelsen, og ved få dage efter at udsende en velkomstbrev samt medlemsblad.

Læs også om indmeldelse og medlemskab på hjemmesiden.

Kontingentbetaling

Når et medlem melder sig ind i KFUM og KFUK via hjemmesiden, vil det nye medlem betale for sit medlemskab på baggrund af sin alder samt den lokalforening, det nye medlem vælger. Medlemmet opkræves ligeledes automatisk af landskontoret (på vegne af lokalforeningen) ved næste kontingentopkrævning.

For at opretholde sit medlemskab af KFUM og KFUK, skal man hvert år betale kontingent til foreningen.

Kontingent betales altid i det år, man er medlem.

Kontingentsatser registreres i medlemssystemet eller ved henvendelse til landskontoret.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske enten mundtligt eller skriftligt. Udmeldelse kan ske enten til landskontoret eller til den lokalforening, man er medlem af.

I forhold til udøvelse af demokratisk indflydelse oppebærer medlemmet de fulde rettigheder og pligter, der følger af KFUM og KFUK’s grundlov, indtil udgangen af det kalenderår, hvor udmeldelsen træder i kraft.

Det påhviler KFUM og KFUK’s foreninger at registrere udmeldelser i det centrale medlemsystemet umiddelbart efter udmeldelsen er modtaget.

Landsorganisationen sender det udmeldte medlem en e-mail, hvori der kvitteres for udmeldelsen. Hvis udmeldelsen først træder i kraft ved overgangen til næste kalenderår, oplyses det i mailen, at medlemmet er registreret som inaktiv og har sine fulde medlemsrettigheder frem til årsskiftet.

Ønsker et medlem at blive udmeldt med øjeblikkelig virkning, kan dette naturligvis imødekommes. Dette oplyses der også om i den mail, der udsendes til medlemmet.