Medlemssystemet

Medlemssystemet findes på http://medlem.kfum-kfuk.dk

Bestyrelsesmedlemmer og ledere har adgang til medlemssystemet. Her findes oplysninger om foreningens aktuelle medlemmer. Formand, kasserer, medlemsplejer og øvrige, der har fået tildelt de nødvendige rettigheder, kan redigere medlemsoplysningerne.

Når en person melder sig ind i KFUM og KFUK via hjemmesiden, bliver det nye medlem automatisk vist i medlemssystemet hos den forening, personen har valgt at blive medlem hos. Medlemssystemet er altid opdateret.

Se vejledninger nederst på siden eller kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk, hvis du har brug for hjælp til medlemssystemet.

Log-in til alle medlemmer

Alle medlemmer kan oprette et log-in, hvormed man har adgang til at se og redigere sine egne kontaktoplysninger.

For at tilmelde sig et arrangement via KFUM og KFUK's hjemmeside skal man være logget ind på siden. Dette log-in oprettes nemt ved at følge vejledningen på siden. Når man er logget ind, opnår man medlemspris og eventuelt lokalforeningstilskud. Ikke-medlemmer kan tilmelde sig alle åbne arrangementer uden log-in.

Registrer bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige/ledere

Det er vigtigt, at Landskontoret ved, hvilke medlemmer i foreningen, der har en særlig funktion. Kun på den måde kan der kommunikeres med de rette personer. Det er også disse funktioner, der afgør, hvilke rettigheden man har i medlemssystemet. Funktionerne vedligeholdes af formand/kasserer/medlemsplejer i medlemssystemet.

Bestyrelsen registreres med koderne Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem og evt. Bestyrelsessupleanter. Derudover kan en Medlemsplejer og en Frivilligansvarlig registreres. Lederne registreres således, at én leder for hver klub har koden "Lederkontakt - Teenaktivitet", "Lederkontakt - Børneaktivitet" mv. Øvrige ledere i klubberne får koden "Leder - Teenaktivitet", "Leder - Børneaktivitet" mv. Har man fx ingen teenklub, skal der ikke være nogen i foreningen, der har koden "Lederkontakt - Teenaktivitet" eller "Leder - Teenaktivitet".)

Vejledning følger snarest.

På hjemmesiden kan du læse, hvordan du registrerer pårørende

Giv tilskud til medlemmers deltagelse på kurser og lejre

Ønsker foreningen at give tilskud til et kursus/arrangement, kan tilskudsbeløbet oplyses i medlemssystemet. Dermed vil tilskuddet automatisk blive fratrukket i forbindelse med medlemmets kortbetaling på hjemmesiden. (Når man tilmelder sig, ved systemet nemlig, hvilken forening man tilhører og kan derfor fratrække de korrekte tilskud). Se vejledning nedenfor.

Vedligehold kontingentsatser

Medlemmers kontingent opkræves én gang årligt af landskontoret. Kontingentet følger de satser, foreningens kasserer indtaster i medlemssystemet. Se vejledning nedenfor.

Guides til medlemssystemet

(Kan ses ved login med kfum-kfuk.dk-bruger. Alternativt kan vejledninger rekvireres via national@kfum-kfuk.dk).