Foreningslove

Landsmødet 2016 vedtog centrale ændringer til Grundloven for KFUM og KFUK i Danmark. Disse ændringer skal afspejles i vedtægterne for alle KFUM og KFUK’s foreninger.

Alle foreninger bearbejder det vedhæftede forslag og indstiller det til godkendelse på generalforsamling i 2017.

I nedenstående dokument skal alle steder, der er overstreget med gult, erstattes med egne oplysninger (hvorefter overstregningen fjernes).

De nye foreningslove skal efter vedtagelsen på generalforsamlingen underskrives af hele den lokale bestyrelse og dernæst indsendes til KFUM og KFUK i Danmark – enten pr. post til Landskontoret eller pr. e-mail til national@kfum-kfuk.dk. Dette skal ske senest 20. december 2017.

Hvis der foretages ændringer i forslaget til foreningslove, skal der medsendes en oversigt over disse (i stil med oversigten nedenfor).

Foreningslovene godkendes og underskrives af Hovedbestyrelsen, hvorefter foreningen modtager en kopi retur.