Find nye frivillige

Formål

 • Få gode råd til at finde nye frivillige

 • Få jer til at forholde sig til opgaver og potentielle frivillige

At finde nye frivillige

En central del af jeres forening er at have frivillige. Bestyrelsen har et vist ansvar for at finde disse frivillige. Dette kan selvfølgelig gøres på mange måder, og I har allerede gode erfaringer. Nedenfor vil du dog kunne læse andres gode erfaringer.

Spørg personligt

Det er mest effektivt at spørge potentielle frivillige ansigt til ansigt, om de vil være en del af det frivillige arbejde. Er det ikke muligt at mødes med personen så ret personlig henvendelse via. mail eller andre medier frem for at sende fællesbeskeder eller brede opslag på Facebook.

Kender I ikke nogen i jeres netværk, som passer til opgaven, så lav opslag på fx Facebook eller på frivilligjob.dk. Skyd ikke med spredehagl, men gør opslaget specifikt mod en særlig målgruppe.

Positiv fremstilling

Opgaven og foreningen skal præsenteres positivt. De fleste vil gerne være en del af noget, der fungerer godt, hvorimod der er meget få, der motiveres af at redde en synkende skude. De fleste er modtagelige for ros: Fortæl hvilke kvaliteter i form af såvel faglige som personlige kompetencer hos vedkommende, der er årsag til, at I spørger.

Konkret opgave

Det skal være tydeligt, hvad den frivillige skal bidrage med. Nedenfor finder I spørgsmål, som kan være gode at forberede sig på inden et møde med den potentielle frivillige.

 • Hvad indebærer opgaven, som den frivillige skal hjælpe med?

 • Hvorfor er opgaven vigtig at få løst?

 • Hvor lang tid tager opgaven, og hvornår skal den løses?

 • Hvilke evner kræves der af den frivillige?

 • Hvilke muligheder er der for at sætte eget præg på opgaven?

Lyt til personen

I skal være lydhøre over for spørgsmål om foreningen, opgaven, lyst til at bidrage med noget andet, forslag til anden håndtering af opgaven, forskellige motiver til at engagere sig frivilligt mv. Personen er måske ikke motiveret eller kompetent til den opgave, som I gerne vil sælge, men vil gerne løse en anden opgave i foreningen.

Øvelse

Formålet med øvelsen er at forberede jer til at finde nye frivillige. Når I svarer på spørgsmålene, kan I skrive det ind i et excel-ark.

Udvælg hvilken opgave vi ønsker at finde en frivillig til?

 • Brug tabellen nedenfor til at gøre opgaven så konkret som mulig.

 • Kan opgaven deles op i mindre opgaver?

Stil jer selv følgende spørgsmål:

 • Hvem vil I spørge? Nogen der allerede er tæt på foreningen eller andre fra jeres netværk?

 • Hvorfor spørge netop denne person?

 • Hvordan vil I spørge?

 • Hvordan vil I motivere til opgaven?

 • Hvem spørger hvem?

 • Hvem følger op på, om der bliver spurgt?

 • Hvornår vil I spørge?

Dette skema kan opsætte i Google Sheets eller Excel og bruges som værktøj, når I skal finde frivillige til jeres aktiviteter.