Corona-information

Information til frivillige i KFUM og KFUK om den ekstraordinære situation, der er opstået pga. Corona-viruset.

Se opdateret dokument med alle retningslinjerne:

Spørgsmål og svar:

Seneste opdatering er d. 20. april 2021 kl. 11:30.

Indendørs foreningsaktiviteter i KFUM og KFUK for børn og unge under 18 år (dvs. til og med 17 år), samt nødvendige ledere over 18 år, er pr. 21/4 igen tilladt.

Der må max være 25 personer forsamlet.

Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.

Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.

Man skal undgå sangaktiviteter.

Der er ikke krav om coronapas for at deltage i foreningsaktiviteter.

Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om mundbind, rengøring, udluftning osv.

Læs mere i dette dokument.


Pr. 21/4 kan der også være 10 personer - uanset alder - forsamlet indendørs. Dette hæves pr. 6/5 til 25, pr. 21/5 til 50, pr. 11/6 til 100 og pr. 1/8 til 500.


Det er muligt at afvikle udendørs foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper med op til 50 deltagere (inkl. ledere). Max antal deltagere hæves gravist (se antal dokument).


Hvad er reglerne og retningslinjerne for foreningsaktiviteter (indendørs og udendørs)?

Hvilke KFUM og KFUK-aktiviteter kan afvikles?

Sangaktiviteter kan ikke afvikles.

Skal man bære mundbind?

Der skal ikke bæres mundbind udendørs.

Der skal formentlig bæres mundbind på vej til og fra - men ikke under - indendørs aktiviteter. (Dette er dog ikke bekræftet endnu).

Hvad skal vi gøre i tilfælde af lokale/regionale udbrud?

Så snart jeres kommune eller sogn er et hotspot, skal I følge de lokale instrukser for foreninger.

Kommer der uklare signaler, så kontakt jeres fritidsforvaltning (som hedder noget forskelligt fra kommune til kommune), og bed om, at de hjælper jer med at tage de rigtige beslutninger.

Hvad skal vi gøre, hvis et medlem bliver testet positiv for COVID-19?

Hvis et medlem af foreningen bliver testet positiv for COVID-19, kan der være behov for handling. Dog vil det som udgangspunkt kun være nødvendigt at handle, hvis medlemmet har deltaget i aktiviteter i foreningen inden for de sidste uger.

Find inspiration i DUFs anbefalinger eller DGIs anbefalinger.

Tag som altid gerne kontakt til generalsekretær Jørgen Kvist (tlf. 27 28 01 99) for at drøfte situationen.

Hvilke landsarrangementer aflyses/udskydes?

Få overblik i kalenderen på KFUM og KFUK's hjemmeside.

For alle aflyste arrangementer gælder, at tilmeldte deltagere kan få indbetalt beløb refunderet.

Dette håndterer landskontoret, så hurtigt som det er muligt.

Hvordan skal vi afholde generalforsamlingen?

Generalforsamlingen bør som udgangspunkt afholdes fysisk, hvis retningslinjer og omstændigheder tillader det. Hvis man udskyder generalforsamlingen eller vælger at afholde den virtuelt, skal det begrundes i konkrete, særlige omstændigheder.

Uanset hvordan og hvornår I vælger at afholde generalforsamlingen, er det vigtigt, at I får taget en god snak om det i bestyrelsen, så I er enige om, hvad I gør.

Udskydelse af generalforsamlingen eller virtuel generalforsamling?

Da vi befinder os i en ekstraordinær situation, er det mulighedt at udskyde generalforsamling, indtil forsamlingsforbuddet ophører. Hvis I vælger denne mulighed, skal I være opmærksomme på, at den siddende bestyrelse skal fortsætte indtil næste generalforsamling. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi anbefale, at I vælger en virtuel generalforsamling.

Generalforsamlingen skal senest være afholdt inden udgangen af 2021, da det er deadline for vedtagelse af de nye vedtægter.

Det er muligt at udskyde generalforsamlingen af flere omgange, såfremt I begrunder det i den særlige situation, vi er i under coronakrisen, myndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbuddet.

Det er også muligt at afholde generalforsamling virtuelt. DUF har givet en tidsbegrænset dispensation, så det ikke er et krav, at der afholdes fysisk generalforsamling i overensstemmelse med egne vedtægter. Dispensationen til at udskyde eller afholde digitale generalforsamlinger gælder for generalforsamlinger der skulle være afholdt i perioden fra den 6. januar 2021 til den 30. juni 2021. Ønsker I at afholde generalforsamlingen/stormødet virtuelt, skal det altså ske senest den 30. juni 2021.

Det er fortsat også en mulighed at udskyde generalforsamlingen til senere fysisk afholdelse i 2021, når forsamlingsforbuddet hæves.

Se slides fra webinar om mulighederne for afholdelse af generalforsamling i en coronatid.

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?

Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift".

Vær ekstra opmærksom, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat.

Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Hvordan afholdes bestyrelsesmøder?

Der kan afholdes bestyrelsesmøder med op til 5 personer.

Fra den 21. april hæves maksimum til 10 personer.

Se også "Regler og retningslinjer for foreningsaktiviteter (indendørs og udendørs)" ovenfor.

OBS: I kommuner/sogne, hvor foreningslivet er lukket ned, er anbefalingen, at man ikke afholder fysiske bestyrelsesmøder.

---

Brug evt. også Google Meet el. lign. online muligheder til at holde online bestyrelsesmøder.

Se Sådan laver man et virtuelt bestyrelsesmøde.

Plakater og skilte

Lav evt. et dokument, der beskriver jeres konkrete tiltag. Der ligger en skabelon til dette i Lucidpress, som er baseret på det dokument, der er lavet om corona-tiltag på Landsmødet.

Print:

Folkeoplysning, aktivitetstilskud, lokaletilskud og ekstraordinær økonomisk hjælp

Man kan fortsat søge kommunale tilskud, selvom man ikke kan leve op til kravene på grund af corona-restriktionerne. En bekendtgørelse giver kommunerne dispensation til at give folkeoplysende foreninger kommunale tilskud, selvom man grundet corona ikke lever op til aktivitetskravene. Se dokumentation her.

DUF vil meget gerne have besked fra jer, hvis I som lokal KFUM og KFUK-forening oplever udfordringer med kommunale tilskud, så DUF kan følge op både over for den enkelte kommune, men også politisk.

Statens puljer:

Se information på Virksomhedsguiden.

DUFs og andres puljer:

Se oversigt her.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk eller tlf. 36 14 15 33 mellem kl. 10 og 12.30.

Se myndighedernes anbefalinger på https://politi.dk/corona

Det er også muligt at kontakte DUF's Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller corona@duf.dk

Se corona-information på DUF's hjemmeside: https://duf.dk/corona

Se også spørgsmål og svar på Kulturministeriets hjemmeside.

Øvrig information ift. foreningslivet kan findes på Coronasmitte.dk