Corona-information

Information til frivillige i KFUM og KFUK om den ekstraordinære situation, der er opstået pga. Corona-viruset.

Se opdateret dokument med alle retningslinjerne:

Spørgsmål og svar:

Seneste opdatering er d. 5. januar 2021 kl. 15:30.

Der er udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket til og med den 7/2 2021 (kan blive forlænget). Det er stadigt muligt at afvikle foreningsaktiviteter udendørs. I så tilfælde skal forsamlingsforbuddet på 5 personer (inkl. ledere) overholdes.
Derudover er der naturligvis mulighed for at afvikle online aktiviteter.

Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ok.

Hvad er reglerne og retningslinjerne for foreningsaktiviteter (indendørs og udendørs)?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket frem til og med den 7/2 2021 (kan blive forlænget).

Det er stadigt muligt at afvikle foreningsaktiviteter
udendørs. I så tilfælde skal forsamlingsforbuddet på 5 personer (inkl. ledere) overholdes.
Man må gerne gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer.
Toiletter må holdes åbne for kortvarige ophold.


Tidligere var følgende gældende:

Læs KFUM og KFUK's vejledning, der tager udgangspunkt i retningslinjerne, der er udsendt af Kulturministeriet.

Retningslinjerne gælder frem til den 28. februar 2021.

Kort opsummering:

Der kan afvikles foreningsaktiviteter (klubaftener, kor mv.) for op til 50 personer, hvis de højst er 21 år.
Lederne må gerne være ældre. Der må også deltage de nødvendige voksne/familiemedlemmer over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, fx familiesang, familieklub mv., hvis børnene er det bærende element i aktiviteten.
Der må være samlet flere grupper á 50 personer, så længe grupperne holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten.
Der er ikke krav om, at deltagere - og ledere, der deltager aktivt - skal bære mundbind/visir under aktiviteten - men før og efter aktiviteten.

Er deltagerne 22 år eller ældre, må der højst være 10 forsamlet (medmindre der er tale om stillesiddende arrangementer jf. nedenstående).
Aktiviteterne kan dog foregå i flere grupper á max 10 personer, så længe grupperne holdes adskilt.

Det frarådes at afvikle aktiviteter med overnatning - dog er der undtagelser
Hvis en aktivitet er tydeligt afsluttet, og man kan sikre, at der ikke vil være sociale aktiviteter efter aktivitetens afslutning og frem mod overnatningen, vil det være tilladt, at deltagerne overnatter - fx på et hotel.

Der kan afvikles stillesiddende arrangementer (møder, foredrag, koncert, generalforsamlinger mv.) med op til 500 personer.
Vær opmærksom på kravene til afvikling. Se nærmere i vejledningen.

--- --- ---

Læs hele KFUM og KFUK's vejledning her.

Obs: Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal dog kun bæres mundbind eller visir indendørs (læs mere om dette nedenfor). Desuden gælder arealkravet kun indendørs.

Hvilke KFUM og KFUK-aktiviteter kan afvikles?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

Tidligere var følgende gældende:

Børnedisko

Kan fortsat afvikles med op til 50 deltagere, hvis deltagerne højst er 21 år. Ledere må gerne være ældre.

Husk to meters afstand ved dans.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Børnehøjskole

Kan fortsat afvikles med op til 50 deltagere, hvis deltagerne højst er 21 år. Ledere må gerne være ældre.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Familieaktiviteter

Børn kan stadig deltage i foreningsaktiviteter, og de må gerne have forældre eller andre voksne med, når de er nødvendige for afvikling af aktiviteten. Derfor er aktiviteten ikke ramt af forsamlingsforbuddet på 10 personer - men der er et loft på 50 personer.

Vores opfordring er at fastholde fysiske familieaktiviteter for børnene og et nødvendigt antal voksne/forældre.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Foredrag

Kan afvikles med op til 500 personer, hvis alle sidder ned med 1 meters afstand (fra næsetip til næsetip) og med ansigtet vendt samme vej (mod taleren). Dette er loftet ved “stillesiddende arrangementer”. Bemærk, at der er meget stramme krav til disse: Man skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads (skal ske med mundbind), og når man helt kortvarigt henter fx forplejning på et bord eller lignende. Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages. Man har mundbind på i alle tilfælde, hvor man ikke sidder ned på sin plads.

Fællessang vil kun være tilladt, hvis man i stedet for 1 meters afstand sidder med 2 meters afstand (til alle sider).

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Fællesklang

Kan afvikles med op til 10 personer, hvis de er over 21 år. (Evt. kan der være op til 500 - se nedenfor).

Overvej at øve i mindre grupper - fx stemmegrupper.

Husk to meters afstand ved sang.

Alternativ: Hvis alle (på nær dirigenten) hele tiden sidder ned med to meters afstand (fra næsetip til næsetip - til alle sider) og med ansigtet vendt samme vej (mod dirigenten), vil der kunne være op til 500 personer. Dette er loftet ved “stillesiddende arrangementer”. Bemærk, at der er meget stramme krav til disse: Man skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads (skal ske med mundbind), og når man helt kortvarigt henter fx forplejning på et bord eller lignende. Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Højskolesang

Kan (hvis man har tilstrækkelig plads) afvikles med op til 50 deltagere, hvis deltagerne højst er 21 år - eller op til 10 personer, hvis alle eller nogle af deltagerne er over 21 år.

Det er nødvendigt at sidde med to meters afstand (fra næsetip til næsetip - til alle sider), når der skal synges.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Idræt og sport

Idrætsaktiviteter kan afvikles med op til 10 personer, hvis alle eller nogle af deltagerne er over 21 år.

Følg de særlige retningslinjer for sportsgrenen (se forbundenes hjemmesider).

Flere grupper af 10 personer kan træne samme sted, hvis det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Grupperne må på intet tidspunkt blandes. Hver gruppe skal benytte eget omklædningsrum og toilet.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Kurser

Kan afvikles med op til 50 deltagere, hvis deltagerne højst er 21 år - eller op til 10 personer, hvis alle eller nogle af deltagerne er over 21 år. Ledere må gerne være ældre.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Ten Sing

Kan fortsat afvikles med op til 50 deltagere, hvis deltagerne højst er 21 år. Ledere må gerne være ældre.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Div. andre klubber/aktiviteter for børn og unge

Kan fortsat afvikles med op til 50 deltagere, hvis deltagerne højst er 21 år (ledere må gerne være ældre) - eller op til 10 personer, hvis alle eller nogle af deltagerne er over 21 år.

Se i øvrigt "Corona-retningslinjer ved aktiviteter i KFUM og KFUK".

Hvad gør vi, hvis nogle deltagere er under 22 år og andre er over 22 år?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

Tidligere var følgende gældende:

Hvis der er én eller flere deltagere på 22 år eller derover, gælder det lille forsamlingsforbud på 10 personer. Medmindre personerne på 22 år eller derover er ledere eller "nødvendige voksne". I så fald kan der være op til 50 personer forsamlet, hvis aktivitetens deltagere er 21 år eller derunder.

Læs evt. mere ved at åbne de øvrige overskrifter herover.

Skal man bære mundbind?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

Tidligere var følgende gældende:

Alle på 12 år og derover skal bære mundbind før og efter foreningsaktiviteten. Dvs. når man ankommer og indtil selve aktiviteten går i gang - og ligeledes når aktiviteten er slut og man skal forlade foreningsbygningen/området. Men der er altså ikke krav om mundbind under foreningsaktiviteten - heller ikke for lederne, hvis de deltager aktivt.

Hvis man færdes i et foreningshus uden at være en del af en egentlig foreningsaktivitet, skal man bære mundbind, når man står og går rundt, men ikke når man sidder.

Ovenstående gælder både for aktiviteter med børn og unge under 21 år (der kan samles op til 50 personer) og for aktiviteter med voksne (der kan samles op til 10 personer).

Forældre, der skal ind i foreningslokalerne for at aflevere/hente deres børn, bør bære mundbind.

Hvis ansatte har en lederrolle til en aktivitet, skal de heller ikke bære mundbind.

Ansatte skal ikke bære mundbind, når de er i foreningsbygningen alene eller sammen med andre ansatte (der bæres ikke mundbind på arbejdspladser), men når de har direkte kontakt med "kunder"/gæster. Dog ikke når de er med i en egentlig foreningsaktivitet (jf. ovenstående).

Kravet om mundbind gælder ikke udendørs.

Det er også i orden at bruge visir.

Kravet om mundbind gælder også selvom der ikke er offentlig adgang til arrangementet.

Kan man være flere grupper på samme lokation?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

Tidligere var følgende gældende:

Ja, det er i orden at flere grupper er til stede på samme lokation - hvis de er totalt adskilte, ikke bruger samme toilet osv.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Husk, at hver gruppe maksimalt kan være på 10 eller 50 afhængigt af om deltagerne er over eller under 21 år.

Det anbefales at have beskrevet (skriftligt), præcist hvordan det foregår. Så har I noget konkret at henvise til, hvis der mod formodning skulle komme en situation, hvor I skal redegøre for, at I følger gældende retningslinjer.

Må vi afvikle KFUM og KFUK-aktiviteter, når fx skoler og SFOer aflyser sociale aktiviteter og “fritidstilbud”?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

Tidligere var følgende gældende:

JA! KFUM og KFUK-aktiviteter som ugentlige klubaftener, weekendture mv. er defineret som ‘formålsbestemt foreningsaktivitet’, og det er tilladt at afvikle disse (i kommuner, hvor fritidsliv ikke er lukket ned) under hensyntagen til myndighedernes gældende retningslinjer for foreningsaktivitet samt KFUM og KFUK’s egne anbefalinger (se dokument).

KFUM og KFUK er en forening, og vi er - som følge af vores medlemskab i DUF - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens skoler og 'fritidstilbud' (som fx SFO'er, fritidshjem o.l.). skal følge andre retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet. Af den grund kan og bør retningslinjerne for KFUM og KFUK-aktivitet og for aktiviteter i fx skoler ikke sammenlignes 1:1.

Dedicerede sociale aktiviteter som fx fester bør p.t. ikke afholdes. Bemærk, at der her ikke er tale om selve foreningsaktiviteten, som fortsat kan og bør afholdes.

Hvad skal vi gøre i tilfælde af lokale/regionale udbrud?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

--- --- ---

  • Så snart jeres kommune er et hotspot, så skal I følge de lokale instrukser for foreninger.

  • Kommer der uklare signaler, så kontakt jeres fritidsforvaltning (som hedder noget forskelligt fra kommune til kommune), og bed om, at de hjælper jer med at tage de rigtige beslutninger.

Hvad skal vi gøre, hvis et medlem bliver testet positiv for COVID-19?

Hvis et medlem af foreningen bliver testet positiv for COVID-19, kan der være behov for handling. Dog vil det som udgangspunkt kun være nødvendigt at handle, hvis medlemmet har deltaget i aktiviteter i foreningen inden for de sidste uger.

Find inspiration i DGIs anbefalinger.

Tag som altid gerne kontakt til generalsekretær Jørgen Kvist (tlf. 27 28 01 99) for at drøfte situationen.

Hvilke landsarrangementer aflyses/udskydes?

Få overblik i kalenderen på KFUM og KFUK's hjemmeside.

For alle aflyste arrangementer gælder, at tilmeldte deltagere kan få indbetalt beløb refunderet.

Dette håndterer landskontoret, så hurtigt som det er muligt.

Hvordan skal vi afholde generalforsamlingen?

OBS: P.t. må vi ikke anbefale at afholde generalforsamlingen virtuelt, da DUFs dispensation for dette kun var gældende i 2020. Vi ved, at DUF ser på mulighederne for at forlænge dispensationen, så den også gælder i 2021. Men det er ikke besluttet endnu. P.t. er der således kun mulighed for at udskyde generalforsamlingen, hvis den ligger på et tidspunkt, hvor den ikke kan afholdes pga. restriktioner.

Generalforsamlingen bør som udgangspunkt afholdes fysisk, hvis retningslinjer og omstændigheder tillader det. Hvis man udskyder generalforsamlingen eller vælger at afholde den virtuelt, skal det begrundes i konkrete, særlige omstændigheder.

Uanset hvordan og hvornår I vælger at afholde generalforsamlingen, er det vigtigt, at I får taget en god snak om det i bestyrelsen, så I er enige om, hvad I gør.

Udskydelse af generalforsamlingen eller virtuel generalforsamling?

Da vi befinder os i en ekstraordinær situation, er det mulighedt at udskyde generalforsamling, indtil forsamlingsforbuddet ophører. Hvis I vælger denne mulighed, skal I være opmærksomme på, at den siddende bestyrelse skal fortsætte indtil næste generalforsamling. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi anbefale, at I vælger en virtuel generalforsamling.

Generalforsamlingen skal senest være afholdt inden udgangen af 2021, da det er deadline for vedtagelse af de nye vedtægter.

Det er muligt at udskyde generalforsamlingen af flere omgange, såfremt I begrunder det i den særlige situation, vi er i under coronakrisen, myndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbuddet.

Se slides fra webinar om mulighederne for afholdelse af generalforsamling i en coronatid.

Se hele webinaret (linket udløbet den 28. februar 2021)

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?

Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift".

Vær ekstra opmærksom, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat.

Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Hvordan afholdes bestyrelsesmøder?

Der er indført udvidede restriktioner i hele landet. Det betyder, at KFUM og KFUK’s indendørs aktiviteter skal holdes lukket. Se mere i den grå boks øverst på siden.

Tidligere var følgende gældende:

Bestyrelsesmøder kan afholdes som normalt, så længe man højst er 10 personer.

Se også "Regler og retningslinjer for foreningsaktiviteter (indendørs og udendørs)" ovenfor.

OBS: I kommuner, hvor foreningslivet er lukket ned, er anbefalingen, at man ikke afholder fysiske bestyrelsesmøder.

---

Brug evt. også Google Meet el. lign. online muligheder til at holde online bestyrelsesmøder.

Se Sådan laver man et virtuelt bestyrelsesmøde.

Plakater og skilte

Lav evt. et dokument, der beskriver jeres konkrete tiltag. Der ligger en skabelon til dette i Lucidpress, som er baseret på det dokument, der er lavet om corona-tiltag på Landsmødet.

Print:

Folkeoplysning, aktivitetstilskud, lokaletilskud og ekstraordinær økonomisk hjælp

I marts 2020 udstedte kulturministeren i samarbejde med flere af Folketingets partier en bekendtgørelse, der gav kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for blandt andre de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen er forlænget, så den gælder til udgangen af februar 2021, ligesom det ikke afvises, at den forlænges yderligere hvis nødvendigt. Dette betyder, at man fortsat kan søge kommunale tilskud, selvom man ikke kan leve op til regler om aktiviteter, lokaler, mv. på grund af restriktionerne.

DUF vil meget gerne have besked fra jer, hvis I som lokal KFUM og KFUK-forening oplever udfordringer med kommunale tilskud, så DUF kan følge op både over for den enkelte kommune, men også politisk.

Statens puljer:

Se information på Virksomhedsguiden.

DUFs og andres puljer:

Se oversigt her.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk eller tlf. 36 14 15 33 mellem kl. 10 og 12.30.

Se myndighedernes anbefalinger på https://politi.dk/corona

Det er også muligt at kontakte DUF's Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller corona@duf.dk

Se også spørgsmål og svar på Kulturministeriets hjemmeside.

Se pjecen "Udvidelse af skærpede tiltag til hele landet"