Corona-information

Information til frivillige i KFUM og KFUK om den ekstraordinære situation, der er opstået pga. Corona-viruset.

Opdateringer i de forskellige afsnit nedenfor angives med dato og klokkeslet.

Nedenstående er senest opdateret d. 24. september 2020 kl. 13:00.
Seneste opdatering drejer sig om muligheden for fortsat at afvikle foreningsaktiviteter for børn og unge. KFUM og KFUK er ikke et såkaldt 'fritidstilbud' og er derfor ikke omfattet af de retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som mange skoler har udsendt til forældre. 
Læs det opdaterede dokument her.

Må vi afvikle KFUM og KFUK-aktiviteter, når fx skoler og SFOer aflyser sociale aktiviteter og “fritidstilbud”?

JA! KFUM og KFUK-aktiviteter som ugentlige klubaftener, weekendture mv. er defineret som ‘formålsbestemt foreningsaktivitet’, og det er tilladt at afvikle disse under hensyntagen til myndighedernes gældende retningslinjer for foreningsaktivitet samt KFUM og KFUK’s egne anbefalinger (se dokument).

KFUM og KFUK er ikke et såkaldt 'fritidstilbud' (som fx SFO'er, fritidshjem o.l.). Derfor er vi i KFUM og KFUK ikke omfattet af de retningslinjer for bl.a. fritidstilbud, som Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort.

KFUM og KFUK er en forening, og vi er - som følge af vores medlemskab i DUF - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet. Af den grund kan og bør retningslinjerne for KFUM og KFUK-aktivitet og for aktiviteter i fx skoler ikke sammenlignes 1:1.

Vi anbefaler, ligesom undervisningsministeriet også gør, at foreninger begrænser sociale aktiviteter, men sociale aktiviteter er IKKE selve foreningsaktiviteten, men derimod sociale arrangementer, som knytter sig til foreningslivet, for eksempel fester, forældremøder m.m.

Regler og retningslinjer for aktiviteter (indendørs og udendørs)

Opdateret d. 19/9 2020 kl. 11:40:

Læs her KFUM og KFUK's vejledning, der tager 100% udgangspunkt i retningslinjerne, der er udsendt af Kulturministeriet.

Vi kan fortsat afvikle foreningsaktiviteter for børn og unge under retningslinjerne for sommeraktiviteter. Det betyder, at forsamlingsforbuddet er 500 personer for foreningsaktiviteter med børn og unge (selvom det i offentligheden generelt er 50 ).

Ved aktiviteter for voksne, er det tilladt at være 50 personer forsamlet. (Ved kulturarrangementer, koncerter, konferencer eller generalforsamlinger kan man være op til 500).

Plakater og skilte

Lav evt. et dokument, der beskriver jeres konkrete tiltag. Der ligger en skabelon til dette i Lucidpress, som er baseret på det dokument, der er lavet om corona-tiltag på Landsmødet.

Print:

Hvad skal vi gøre i tilfælde af lokale udbrud i byen (hotspots)?

Man ser i øjeblikket, at der sættes hårdt ind, når der i et lokalt område i Danmark opstår kraftig stigning i antal smittede. Byens uddannelsesinstitutioner lukkes fx i disse tilfælde. Vores anbefaling er, at man er klar til at justere foreningens aktiviteter eller lukke foreningen helt ned lokalt, hvis der opstår behov for det. Lyt til anbefalingerne fra kommunen og handl parallelt med fx byens idrætsforeninger.

 • Så snart jeres kommune er et hotspot, så skal I følge de lokale instrukser for foreninger.
 • Kommer der uklare signaler, så kontakt jeg fritidsforvaltning (som hedder noget forskelligt fra kommune til kommune), og bed om, at de hjælper jer med at tage de rigtige beslutninger.
 • Vær opmærksom på, om kommunale idrætsanlæg mv. lukkes ned. I bør overveje at gøre det samme.
 • Hvis jeres aktiviteter kan fortsætte, bør I lave jeres aktiviteter ud fra et forsigtighedsprincip, hvor der strammes op på fysisk afstand, håndhygiejne mv.

Der opfordres i visse kommuner, der er særligt hårdt ramt med coronasmitte, til, at man ikke afholder sociale arrangementer. Kulturministeriet oplyser, at formålsbestemt foreningsaktivitet ikke anses som et socialt arrangement. Foreningsaktivitet må derfor meget gerne fortsætte - også i de pågældende kommuner. Vi bør dog naturligvis undgå eksempelvis store fester i foreningen.

Foreningslivet har fortsat en dispensation fra forsamlingsforbuddet på op til 500 personer. Den undtagelse er stadig gældende, på trods af det generelle forsamlingsforbud på 50 personer. Vi opfordrer til, at I generelt udviser særlig forsigtighed i de kommuner, hvor der er høje smittetal og derfor ekstra restriktioner.

Hvad skal vi gøre, hvis et medlem bliver testet positiv for COVID-19?

Hvis et medlem af foreningen bliver testet positiv for COVID-19, kan der være behov for handling. Dog vil det som udgangspunkt kun være nødvendigt at handle, hvis medlemmet har deltaget i aktiviteter i foreningen inden for de sidste uger.

Find inspiration i DGIs anbefalinger.

Tag som altid gerne kontakt til generalsekretær Jørgen Kvist (tlf. 27 28 01 99) for at drøfte situationen.

Hvilke landsarrangementer aflyses/udskydes?

Refunderes deltagerbetaling?

Ja, for alle aflyste arrangementer gælder, at tilmeldte deltagere kan få indbetalt beløb refunderet.

Dette håndterer landskontoret, så hurtigt som det er muligt.

Hvordan skal vi afholde generalforsamlingen?

Opdateret d. 12/6 2020 kl. 13:10

Det er nu muligt at afholde fysisk generalforsamling indendørs for helt op til 500 personer.

De eksisterende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og retningslinjerne fra kulturministeriet skal stadig overholdes.

Se mere i denne artikel fra DUF.

---

Opdaterering fra d. 20/5 2020:

Landsorganisationens anbefalinger vedr. afholdelse af generalforsamlinger er nu også følgende:

 • Landsorganisationen vurderer, at der i vores vedtægter - i den nuværende situation - er grundlag for at afholde generalforsamlinger digitalt. Dette er også bekræftet af DUF. Dispensationen gælder i den periode, hvor myndighedernes anbefalinger og/eller restriktioner forhindrer afholdelse af en fysisk generalforsamling med det antal deltagere, som foreningen forventer vil deltage. (Hvis der bliver lempet på restriktionerne/forsamlingsforbuddet mellem indkaldelsen og selve afholdelsen af den online generalforsamling, kan den fortsat godt afholdes online). Det er en forudsætning, at de gældende vedtægter i øvrigt overholdes, herunder at dirigenter har overblik over stemmeberettigede og styrer stemmeafgivelse iht. vedtægterne.
  • TAK om I vil skrive til administrationschef Kim Fredsted Nielsen på kfn@kfum-kfuk.dk, hvis I afholder jeres generalforsamling/stormøde digitalt.
  • Se evt. hvordan KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus afholder digitalt stormøde. (Kort fortalt: Alle stemmeberettigede medlemmer får tilsendt link til mødet, der afholdes i Google Meet. Undervejs kan dirigenter og andre dele deres skærm med de deltagende for at vise slides. I chatten, som kan åbnes i Meet, deles links til afstemninger, der på forhånd er oprettet i Google Analyse. Hvis der er tæt løb i afstemninger, kan der efterfølgende udsendes et unikt link til alle medlemmer, hvormed der er 100% kontrol med afstemningen).
  • KFUM og KFUK i Aarhus Midtby har afholdt generalforsamling i Zoom. Med en betalt adgang til programmet kan man direkte i Zoom lave afstemninger under mødet, som popper op på folks skærme. (Det kræver så, at alle sidder med deres egen skærm).
  • Vi opdaterer løbende her, hvis vi hører om gode erfaringer fra andre foreninger.
  • Se evt. også DUFs artikel om digitale generalforsamlinger.
  • Se evt. også disse råd til virtuelle møder.

--- --- ---

Henstillinger, anbefalinger, forbud og vores adfærd i disse tider påvirker i høj grad, hvordan vi driver forening.

Fra Landsbevægelsen skal det derfor lyde:

 • Udskyd ikke-afholdte generalforsamlinger på ubestemt tid, men hold gerne gang i de demokratiske overvejelser og forberedelser.
 • Find gode og pragmatiske løsninger, hvor vedtægterne ikke har taget højde for den nuværende situation. - Fx hvis nye bestyrelser ikke er fuldtallige; lad siddende bestyrelse fortsætte lidt ekstra tid og lign.
 • Oprethold gode demokratiske principper og vedtægtsbestemmelser ift. beslutningsdygtighed, forretningsorden samt lige muligheder for at deltage, modtage informationer og give meninger tilkende.
 • KFUM og KFUK i Danmarks Grundlov følger ovenstående. Foreninger bedes dog stadig indsende (bestyrelses-)godkendte og reviderede regnskaber, samt indbetale organisationsbidrag.
 • Når verden normaliserer sig, indkaldes der til ny generalforsamling, sådan at denne afholdes hurtigst muligt efter de ellers gældende vedtægter.

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?

Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift".

Vær ekstra opmærksom, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat.

Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Hvordan afholdelse bestyrelsesmøder?

Opdatering d. 12/6 2020 kl. 13.10

Bestyrelsesmøder kan afholdes som normalt.

Se også "Retningslinjer for indendørsaktiviteter" ovenfor .

---

Opdatering d. 6/4 2020 kl. 10:35:

Læs Sådan laver man et virtuelt bestyrelsesmøde

---

Brug gerne Google Meet el. lign. online muligheder til at holde online bestyrelsesmøder.

Find evt. yderligere inspiration til handlemuligheder i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes samling af råd om foreningsdrift under coronavirus

Folkeoplysning, aktivitetstilskud, lokaletilskud og ekstraordinær økonomisk hjælp

Den ekstraordinære situation, som har lukket de fleste aktiviteter ned, kan få betydning for folkeoplysningstilskuddet fra kommunerne. Færre aktiviteter og mindre brug af lokaler kan betyde mindre tilskud.

DUF er i tæt kontakt med både Kulturministeriet, KL og de forskellige partiers ordførere på Christiansborg, med henblik på at sikre tryghed om folkeoplysningstilskuddet. DUF har også udsendt denne pressemeddelelse: https://duf.dk/nyhed/frivillige-foreninger-risikerer-at-miste-deres-tilskud/

DUF vil meget gerne have besked fra jer, hvis I som lokal KFUM og KFUK-forening oplever udfordringer med kommunale tilskud, så DUF kan følge op både over for den enkelte kommune, men også politisk.

Statens puljer:

Se information på Virksomhedsguiden.

DUFs og andres puljer:

Se oversigt her.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk eller tlf. 36 14 15 33 mellem kl. 10 og 12.30.

Se myndighedernes anbefalinger på https://politi.dk/corona

Det er også muligt at kontakte DUF's Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller corona@duf.dk