Corona-information

Information til frivillige i KFUM og KFUK om den ekstraordinære situation, der er opstået pga. Corona-viruset.

Opdateringer i de forskellige afsnit nedenfor angives med dato og klokkeslet.

Hvilke landsarrangementer aflyses/udskydes?

Opdatering d. 7/4 2020 kl. 23:50:

Alle landsarrangementer til og med d. 10. maj aflyses eller udskydes. Få overblik i kalenderen på KFUM og KFUK's hjemmeside.

---

Opdatering d. 2/4 2020 kl. 11:10:

Netværksdag for bestyrelser er udskudt til d. 19. september 2020. Afholdes samme sted som Kursus 20.

---

Opdatering d. 24/3 2020 kl. 14:20:

Børnefestival er udskudt til d. 2.-4. oktober 2020.

---

Alle landsarrangementer til og med påsken (Landsstævner for Kvinder, Ten Sing MGP, Efterskolefestival, Børne- og bedsteforældrelejr på Blåkilde Efterskole, Aleneforældre-kursus) aflyses, eller udskydes. Deltagerbetalinger vil selvfølgelig blive fuldt refunderet.

Der vil på et senere tidspunkt blive truffet beslutninger om arrangementer, der er planlagt til at blive afholdt efter påske. Det gælder blandt andet Børnefestival og Talentfabrikken.

Få overblik i kalenderen på KFUM og KFUK's hjemmeside.

Refunderes deltagerbetaling?

For alle aflyste arrangementer gælder, at tilmeldte deltagere kan få indbetalt beløb refunderet.

Dette vil landskontoret håndtere, så snart der er kapacitet til det.

Hvor lang tid gælder aflysningerne af fysiske møder og aktiviteter?

Opdatering d. 7/4 2020 kl. 23:50:

Indtil videre gælder opfordringer til aflysning af arrangementer til og med d. 10. maj 2020.

---

Indtil videre gælder opfordringer til aflysning af arrangementer til og med 2. påskedag d. 13. april 2020.

Skal vi aflyse alle medlemsaktiviteter?

Opdatering d. 7/4 2020 kl. 23:50:

Nedenstående er forlænget til og med d. 10. maj 2020.

---

Ja. Myndighederne anbefaler, at frivillige foreninger aflyser/udskyder alle møder og aktiviteteter indtil videre frem til og med d. 13. april.

KFUM og KFUK's Hovedbestyrelse har besluttet aflyse alle landsaktiviteter i KFUM og KFUK til og med d. 13. april.

Lokale foreninger og distrikter opfordres til hurtigt at træffe beslutninger for deres arrangementer i tråd med landsbevægelsens - og at kommunikere disse.

Se Guide til udsendelse af mail til medlemmer via medlemssystemet

Følg myndighedernes anbefalinger nøje, så I undgår at udsætte andre for unødig smitterisiko.

Hvad med sommerlejrene?

Sommeren er højsæson for gode KFUM og KFUK-aktiviteter. Og især i en corona-tid har børn og unge brug for at komme på lejr.

Dansk Ungdoms Fællesråd har meldt ud, at grænsen for større arrangementer i sommeren formentlig kommer til at gå ved 1.000 deltagere.

Indtil videre opfordrer KFUM og KFUK’s forretningsudvalg således til, at foreninger, distrikter, lejrudvalg m.m. (med mindre noget særligt gør sig gældende) fortsætter planlægningen og rekrutteringen af deltagere til sommerens arrangementer. Disse vil naturligvis skulle afvikles under hensyntagen til gældende retningslinjer fra myndigheder i forhold til hygiejne mv.

Det er vores store håb, at vi i KFUM og KFUK til sommer kan tilbyde fællesskaber og livsbekræftende aktiviteter for børn, unge og familier, ovenpå en lang periode med lukkethed.

Hvad er konsekvenserne ved aflysning af generalforsamlingen?

Henstillinger, anbefalinger, forbud og vores adfærd i disse tider påvirker i høj grad, hvordan vi driver forening.

Fra Landsbevægelsen skal det derfor lyde:

  • Udskyd ikke-afholdte generalforsamlinger på ubestemt tid, men hold gerne gang i de demokratiske overvejelser og forberedelser.
  • Find gode og pragmatiske løsninger, hvor vedtægterne ikke har taget højde for den nuværende situation. - Fx hvis nye bestyrelser ikke er fuldtallige; lad siddende bestyrelse fortsætte lidt ekstra tid og lign.
  • Oprethold gode demokratiske principper og vedtægtsbestemmelser ift. beslutningsdygtighed, forretningsorden samt lige muligheder for at deltage, modtage informationer og give meninger tilkende.
  • KFUM og KFUK i Danmarks Grundlov følger ovenstående. Foreninger bedes dog stadig indsende (bestyrelses-)godkendte og reviderede regnskaber, samt indbetale organisationsbidrag.
  • Når verden normaliserer sig, indkaldes der til ny generalforsamling, sådan at denne afholdes hurtigst muligt efter de ellers gældende vedtægter.

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?

Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift".

Vær ekstra opmærksom, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat.

Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Hvordan afholdelse bestyrelsesmøder?

Opdatering d. 6/4 2020 kl. 10:35:

Læs Sådan laver man et virtuelt bestyrelsesmøde

---

Brug gerne Google Meet el. lign. online muligheder til at holde online bestyrelsesmøder.

Find evt. yderligere inspiration til handlemuligheder i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes samling af råd om foreningsdrift under coronavirus

Folkeoplysning, aktivitetstilskud og lokaletilskud

Den ekstraordinære situation, som har lukket de fleste aktiviteter ned, kan få betydning for folkeoplysningstilskuddet fra kommunerne. Færre aktiviteter og mindre brug af lokaler kan betyde mindre tilskud.

DUF er i tæt kontakt med både Kulturministeriet, KL og de forskellige partiers ordførere på Christiansborg, med henblik på at sikre tryghed om folkeoplysningstilskuddet. DUF har også udsendt denne pressemeddelelse: https://duf.dk/nyhed/frivillige-foreninger-risikerer-at-miste-deres-tilskud/

DUF vil meget gerne have besked fra jer, hvis I som lokal KFUM og KFUK-forening oplever udfordringer med kommunale tilskud, så DUF kan følge op både over for den enkelte kommune, men også politisk.

Godkendelse af børneattester kører igen

Opdatering d. 25/3 2020 kl. 12:45:

Det ser ud til, at Politiet igen behandler børneattester.

---

Da Politiets Administrative Center, der håndterer kriminalregisteret og børneattester, er lukket i de kommende to uger (fra 16/3 2020), er det ikke muligt at få godkendt børneattester i denne periode.

De attester der er godkendt af medlemmet i e-boks, og som nåede at blive håndteret hos Politiet inden nedlukningen, vil blive godkendt i Medlemsservice hurtigst muligt. De anmodninger, som er sendt til Politiet inden for de sidste par dage, skal genbestilles fra Landskontoret uanset om medlemmet har været i e-boks og give samtykke eller ej.

Vi opdaterer her på siden med mere info, når der bliver åbnet op hos Politiet igen.

Hvordan er bemandingen i KFUM og KFUK?

De fleste af KFUM og KFUK’s medarbejdere er i perioden fra d. 9. april til d. 8. juni hjemsendt. Det har været en nødvendig beslutning at træffe for at passe godt på KFUM og KFUK’s økonomi i den nuværende situation. Flere andre organisationer har gjort det samme.

Man kan som frivillig i KFUM og KFUK ikke forvente samme hjælp fra landsorganisationen i de næste to måneder, da bemandingen er skåret ned til et minimum. Men kontakt generalsekretæren, administrationschefen eller landskontoret, hvis du har behov for det. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk eller tlf. 36 14 15 33 mellem kl. 10 og 12.30.

Se myndighedernes anbefalinger på https://politi.dk/corona