Corona-information

Information til frivillige i KFUM og KFUK om den ekstraordinære situation, der er opstået pga. Corona-viruset.

Opdateringer i de forskellige afsnit nedenfor angives med dato og klokkeslet.

Nedenstående er senest opdateret d. 8. juli 2020 kl. 8:45.
Seneste opdatering vedrører DUFs sommerpulje, der nu er åben for ansøgninger, samt forsamlingsforbuddet (hævet til 100).

Retningslinjer for sommerlejre

Der er heldigvis også gode muligheder for at lave sommerlejre i år.

Kulturministeriet har udsendt retningslinjer. Det drejer sig om, indenfor de generelle retningslinjer om 1 meters afstand, hygiejne, håndsprit og sund fornuft, at finde løsninger, der passer til den enkelte lejrs situation.

Læs her KFUM og KFUK's vejledning, der beskriver retningslinjerne, der er udsendt af Kulturministeriet.

Retningslinjer for indendørsaktiviteter

Opdateret d. 8/7 2020 kl. 8:40:

Der blev d. 27. maj 2020 åbnet op for indendørs foreningsaktiviteter i Danmark - og pr. d. 8. juli er det tilladt at være 100 personer forsamlet indendørs.

Læs her KFUM og KFUK's vejledning, der tager 100% udgangspunkt i retningslinjerne, der er udsendt af Kulturministeriet.

Forsamlingsforbuddet lempes gradvist: Det er hævet til 100 personer pr. 8. juli. Fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet yderligere til 200 personer.

Overnatning indendørs kan finde sted forudsat at man i øvrigt overholder de beskrevne retningslinjer. (Se også afsnittet ovenfor om retningslinjer for sommerlejre).

Hvilke foreningsaktiviteter er tilladt?

Opdateret d. 8/7 2020 kl. 8:40:

Gældende nu (fase 3):

Både indendørs og udendørs foreningsaktiviteter er nu tilladt.

Forsamlingsforbuddet er pt. på 100 personer (pr. 8. juli). Det forventes hævet yderligere til 200 den 8. august.

Vedr. indendørs:

 • Se afsnittet ovenfor med overskriften "Retningslinjer for indendørsaktiviteter"

Vedr. udendørs:

Det er muligt at afvikle foreningsaktiviteter udendørs, så længe man overholder retningslinjerne, som der linkes til nedenfor, og myndighedernes generelle anbefalinger til hygiejne, afspritning, rengøring m.m.

 • Det er tilladt at mødes udendørs i flere grupper af maksimum 100 personer på den samme facilitet. Man skal opretholde afstandskravet på 1 meter (så vidt muligt, se nedenfor). Grupperne må ikke blandes undervejs. Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede på det samme udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter .
 • Det er tilladt at benytte toiletter (i fx foreningsbygningen), så længe man undgår kødannelse og gør grundigt rent med hyppige intervaller.
 • Foreningshuse mv. er nu åbne for al aktivitet.
 • Det er tilladt at lave mad sammen undendørs - fx over bål.
 • Man skal minimere kontakten mellem deltagerne i aktiviteterne så meget som muligt, men under skyldig hensyntagen til deltagernes alder. Dvs. det forventes ikke, at børn hele tiden kan opretholde afstandskravet på 1 meter. Det er også i orden, at en voksen trøster et barn og i den forbindelse er tæt på.
 • Fysisk kontakt er tilladt i sport/leg.
 • I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten afsprittes hænder løbende.
 • Ved store events: Sørg for, at deltagerne ikke samles i større grupper før eller efter aktiviteten. Man ankommer og går direkte til den 50 peronersgruppe, som man er en del af.
 • Der skal være håndsprit tilgængeligt og/eller nem adgang til håndvask - gerne udendørs.
 • De officielle retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakat. Du kan downloade Sundhedsstyrelsens plakat her.
 • Man skal være opmærksom på, at der gælder særlige retningslinjer for personer, der er udsatte eller i særlig risiko for smitte, hvilket er beskrevet nærmere i retningslinjerne.
 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, foredrag, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand.

Som forening har man ansvaret for at overholde retningslinjerne samt tage stilling til, hvordan man vil sikre, at de bliver overholdt. I må bruge jeres sunde fornuft - og med god dialog i foreningen sikre, at alle føler sig trygge ved at afholde aktiviteter under de særlige vilkår, som der er nu.

Se de gældende retningslinjer her.

Find evt. links til flere informationer på DUFs corona-hjemmeside.

KFUM og KFUK's anbefaling:

 • Overvej, hvordan I får lavet en stærk og farverig start på sæsonen i august.
 • Følg myndighedernes generelle retningslinjer (se coronasmitte.dk) og de særlige retningslinjer for foreningsaktiviteter (beskrevet ovenfor).
 • Mange børn og unge mangler gode aktiviteter i sommer. Overvej om I har overskud til at tilbyde ekstra og tilpassede aktiviteter.

Gældende fra august og frem (fase 4)

Forsamlingsforbuddet bliver på 200 personer pr. 8. august.

Der vil formentlig fortsat være visse begrænsninger fra august og frem.

Forbuddet mod arrangementer, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes til minimum d. 31. august.

---

Første udmelding i marts 2020:

KFUM og KFUK's Hovedbestyrelse har besluttet at aflyse alle landsaktiviteter i KFUM og KFUK til og med d. 13. april. (Er senere forlænget).

Lokale foreninger og distrikter opfordres til hurtigt at træffe beslutninger for deres arrangementer i tråd med landsbevægelsens - og at kommunikere disse.

Se Guide til udsendelse af mail til medlemmer via medlemssystemet

Følg myndighedernes anbefalinger nøje, så I undgår at udsætte andre for unødig smitterisiko.

Hvordan skal vi afholde generalforsamlingen?

Opdateret d. 12/6 2020 kl. 13:10

Det er nu muligt at afholde fysisk generalforsamling indendørs for helt op til 500 personer.

De eksisterende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og retningslinjerne fra kulturministeriet skal stadig overholdes.

Se mere i denne artikel fra DUF.

---

Opdateret d. 20/5 2020 kl. 9:25:

Landsorganisationens anbefalinger vedr. afholdelse af generalforsamlinger er nu også følgende:

 • Landsorganisationen vurderer, at der i vores vedtægter - i den nuværende situation - er grundlag for at afholde generalforsamlinger digitalt. Dette er også bekræftet af DUF. Dispensationen gælder i den periode, hvor myndighedernes anbefalinger og/eller restriktioner forhindrer afholdelse af en fysisk generalforsamling med det antal deltagere, som foreningen forventer vil deltage. (Hvis der bliver lempet på restriktionerne/forsamlingsforbuddet mellem indkaldelsen og selve afholdelsen af den online generalforsamling, kan den fortsat godt afholdes online). Det er en forudsætning, at de gældende vedtægter i øvrigt overholdes, herunder at dirigenter har overblik over stemmeberettigede og styrer stemmeafgivelse iht. vedtægterne.
  • TAK om I vil skrive til administrationschef Kim Fredsted Nielsen på kfn@kfum-kfuk.dk, hvis I afholder jeres generalforsamling/stormøde digitalt.
  • Se evt. hvordan KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus afholder digitalt stormøde. (Kort fortalt: Alle stemmeberettigede medlemmer får tilsendt link til mødet, der afholdes i Google Meet. Undervejs kan dirigenter og andre dele deres skærm med de deltagende for at vise slides. I chatten, som kan åbnes i Meet, deles links til afstemninger, der på forhånd er oprettet i Google Analyse. Hvis der er tæt løb i afstemninger, kan der efterfølgende udsendes et unikt link til alle medlemmer, hvormed der er 100% kontrol med afstemningen).
  • KFUM og KFUK i Aarhus Midtby har afholdt generalforsamling i Zoom. Med en betalt adgang til programmet kan man direkte i Zoom lave afstemninger under mødet, som popper op på folks skærme. (Det kræver så, at alle sidder med deres egen skærm).
  • Vi opdaterer løbende her, hvis vi hører om gode erfaringer fra andre foreninger.
  • Se evt. også DUFs artikel om digitale generalforsamlinger.
  • Se evt. også disse råd til virtuelle møder.

--- --- ---

Henstillinger, anbefalinger, forbud og vores adfærd i disse tider påvirker i høj grad, hvordan vi driver forening.

Fra Landsbevægelsen skal det derfor lyde:

 • Udskyd ikke-afholdte generalforsamlinger på ubestemt tid, men hold gerne gang i de demokratiske overvejelser og forberedelser.
 • Find gode og pragmatiske løsninger, hvor vedtægterne ikke har taget højde for den nuværende situation. - Fx hvis nye bestyrelser ikke er fuldtallige; lad siddende bestyrelse fortsætte lidt ekstra tid og lign.
 • Oprethold gode demokratiske principper og vedtægtsbestemmelser ift. beslutningsdygtighed, forretningsorden samt lige muligheder for at deltage, modtage informationer og give meninger tilkende.
 • KFUM og KFUK i Danmarks Grundlov følger ovenstående. Foreninger bedes dog stadig indsende (bestyrelses-)godkendte og reviderede regnskaber, samt indbetale organisationsbidrag.
 • Når verden normaliserer sig, indkaldes der til ny generalforsamling, sådan at denne afholdes hurtigst muligt efter de ellers gældende vedtægter.

Hvor lang tid gælder aflysningerne af fysiske møder og aktiviteter?

Opdateret d. 27/5 2020 kl. 22:10:

Både udendørs og indendørs foreningsaktiviteter er nu tilladt.

Refunderes deltagerbetaling?

Ja, for alle aflyste arrangementer gælder, at tilmeldte deltagere kan få indbetalt beløb refunderet.

Dette håndterer landskontoret, så hurtigt som det er muligt.

Hvilke landsarrangementer aflyses/udskydes?

Opdateret d. 8/6 2020 kl. 10:10:

Det anbefales ikke længere at aflyse eller udskyde landsarrangementer.

---

Opdateret d. 11/5 2020 kl. 10:20:

Alle landsarrangementer til og med d. 7. juni aflyses eller udskydes. Få overblik i kalenderen på KFUM og KFUK's hjemmeside.

Netværksdag for bestyrelser er udskudt til d. 19. september 2020. Afholdes samme sted som Kursus 20.

Børnefestival og Talentfabrikken er udskudt til d. 2.-4. oktober 2020.

Det er bl.a. følgende landsarrangementer, der er aflyst: Landsstævner for Kvinder, Ten Sing MGP, Efterskolefestival, Børne- og bedsteforældrelejr på Blåkilde Efterskole, Aleneforældre-kursus. Deltagerbetalinger vil selvfølgelig blive fuldt refunderet.

Hvad med sommerlejrene?

Opdateret d. 10/6 2020 kl. 20.00:

Se nyt afsnit ovenfor med overskriften "Retningslinjer for sommerlejre".

---

Opdateret d. 28/5 2020 kl. 22.44:

Vi får meldinger om, at der er et bredt politisk ønske om at sikre sommerlejre for børn og unge. Politikerne er optaget af at skabe gode vilkår for sommeraktiviteter med børn og unge. Men det forlyder til gengæld også, at den endelige udmelding først kommer lige op til genåbningens fase 3, dvs. lige op til d. 8. juni.

Vi ved allerede nu, at indendørs overnatning er tilladt, når bare man husker de generelle regler om afstand på 1 meter og 4 m2 pr. person samt forsamlingsforbuddet, som efter d. 8. juni forventeligt hæves til 30-50 personer. Men også på dette område forventes nye og lempeligere retningslinjer for sommerlejrene. Der kan blive tale om tilladelse til flere deltagere end de 30-50, eller der bliver mulighed for at etablere zoneinddelinger mellem forskellige grupper. Deltagerne skal i givet fald opdeles i hold, der spiser i hold, bor sammen og har fælles toilet.

Kort sagt er der tale om positive signaler ift. sommerlejre, som vi forventer bliver bekræftet og konkretiseret i slutningen af uge 23.

---

Opdateret d. 12/5 2020 kl. 11:35:

Vi afventer nærmere retningslinjer for sommeraktiviteter i tredje fase af genåbningen af Danmark, der begynder d. 8. juni. Foreløbig ved vi, at der vil kunne afvikles både indendørs og udendørs aktiviteter for 30-50 personer. Inden den 8. juni kommer der mere præcise retningslinjer, herunder evt. mulighed for zoneopdelte lejre, så der kan arbejdes med højere deltagerantal.

Derfor er KFUM og KFUK's anbefaling:

 • Fortsæt planlægningen af sommerlejrene. Hvis lejrene er større end 30-50 personer, kan/bør man udskyde beslutning om gennemførelse til der kommer yderligere retningslinjer (formentlig sidst i maj).
 • Følg myndighedernes generelle retningslinjer.
 • Børn og unge skal på lejr i år - og de skal have en stor oplevelse!
 • Hjælp med at invitere flere med på lejrene - find alle lejrene i oversigten på kfum-kfuk.dk/events (obs: siden indlæses desværre lidt langsomt)

Arrangementer med mere end 500 personer vil være forbudt frem til d. 1. september.

---

Sommeren er højsæson for gode KFUM og KFUK-aktiviteter. Og især i en corona-tid har børn og unge brug for at komme på lejr.

Indtil videre opfordrer KFUM og KFUK’s forretningsudvalg således til, at foreninger, distrikter, lejrudvalg m.m. (med mindre noget særligt gør sig gældende) fortsætter planlægningen og rekrutteringen af deltagere til sommerens arrangementer. Disse vil naturligvis skulle afvikles under hensyntagen til gældende retningslinjer fra myndighederne i forhold til hygiejne mv.

Det er vores store håb, at vi i KFUM og KFUK til sommer kan tilbyde fællesskaber og livsbekræftende aktiviteter for børn, unge og familier, ovenpå en lang periode med lukkethed.

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?

Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift".

Vær ekstra opmærksom, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat.

Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Hvordan afholdelse bestyrelsesmøder?

Opdatering d. 12/6 2020 kl. 13.10

Bestyrelsesmøder kan afholdes som normalt, da det er muligt at forsamles 50 personer indendørs.

Se også "Retningslinjer for indendørsaktiviteter" ovenfor .

---

Opdatering d. 6/4 2020 kl. 10:35:

Læs Sådan laver man et virtuelt bestyrelsesmøde

---

Brug gerne Google Meet el. lign. online muligheder til at holde online bestyrelsesmøder.

Find evt. yderligere inspiration til handlemuligheder i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes samling af råd om foreningsdrift under coronavirus

Folkeoplysning, aktivitetstilskud og lokaletilskud

Den ekstraordinære situation, som har lukket de fleste aktiviteter ned, kan få betydning for folkeoplysningstilskuddet fra kommunerne. Færre aktiviteter og mindre brug af lokaler kan betyde mindre tilskud.

DUF er i tæt kontakt med både Kulturministeriet, KL og de forskellige partiers ordførere på Christiansborg, med henblik på at sikre tryghed om folkeoplysningstilskuddet. DUF har også udsendt denne pressemeddelelse: https://duf.dk/nyhed/frivillige-foreninger-risikerer-at-miste-deres-tilskud/

DUF vil meget gerne have besked fra jer, hvis I som lokal KFUM og KFUK-forening oplever udfordringer med kommunale tilskud, så DUF kan følge op både over for den enkelte kommune, men også politisk.

Kan vi få økonomisk hjælp fra staten eller andre puljer?

Statens puljer:

Se information på Virksomhedsguiden.

DUFs pulje:

DUFs sommerpulje på 7 mio. kr. er åben for ansøgninger. Du kan søges støtte til aktiviteter uden deltagerbetaling. (Ny ansøgningsfrist kommer omkring 1. august).

(DUFs nødpulje på 2,5 mio. kr. til lokalforeninger, som er ramt økonomisk på grund af Covid-19, er nu lukket for ansøgninger. )

Øvrige puljer:

Se øvrige puljer her.

Hvordan er bemandingen i KFUM og KFUK?

De fleste af KFUM og KFUK’s medarbejdere er i perioden fra d. 9. april til d. 8. juli hjemsendt. Det har været en nødvendig beslutning at træffe for at passe godt på KFUM og KFUK’s økonomi i den nuværende situation. Flere andre organisationer har gjort det samme.

Man kan som frivillig i KFUM og KFUK ikke forvente samme hjælp fra landsorganisationen i de næste to måneder, da bemandingen er skåret ned til et minimum. Men kontakt generalsekretæren, administrationschefen eller landskontoret, hvis du har behov for det. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk eller tlf. 36 14 15 33 mellem kl. 10 og 12.30.

Se myndighedernes anbefalinger på https://politi.dk/corona

Det er også muligt at kontakte DUF's Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller corona@duf.dk