Corona-information

Opdateret 26/11 2021


Det frivillige foreningsliv er fortsat ikke omfattet af krav om coronapas. Det betyder, at der ikke vil være krav om coronapas for deltagere (ansatte, medlemmer og frivillige) til foreningsaktiviteter.

Dog er der krav om coronapas, hvis foreningsaktiviteten foregår til udvalgte arrangementer på kultur- og idrætsområdet, fx hvis foreningsmedlemmerne er publikum til en koncert, er publikum i en biograf eller er besøgende på et museum.

Der er også krav om coronapas, hvis man er på et indendørs serveringssted (fx en café).

Børn og unge under 15 år er fritaget for coronapas.

Derudover opfordres der til at lave smitteforbyggende initiativer i kommuner med høj smitte. Men det er ikke en opfordring til at aflyse aktiviteter. Det drejer sig opfordring til

  • at alle ved sportsaktiviteter møder op omklædte.

  • så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

  • så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Find evt. yderligere informationer på duf.dk/corona

Flere informationer kan fås ved

  • at skrive til DUFs coronamail på corona@duf.dk

  • at ringe til DUFs Coronahotline på 20 96 90 21 på hverdage mellem 12 og 16.

  • at kontakte KFUM og KFUK's landskontor