Ansøgning om Kompensation

Kompensation til foreninger for aflyste arrangementer i juleferien 2021

Det bliver muligt at søge om kompensation for de foreninger, der som følge en ny opfordring fra Kulturministeriet om ikke at deltage i foreningsaktiviteter indtil 5. januar 2022, har oplevet økonomisk tab i forbindelse med aflyste foreningsarrangementer over jul og nytår. Et politisk flertal har afsat 20 millioner kroner målrettet formålet.

Når retningslinjerne for ordningen er på plads, herunder ansøgningskriterier og -deadlines, vil man kunne finde information på duf.dk.