Sådan skriver vi

Fortæl kort og præcist, hvad KFUM og KFUK er

Skal du bruge en kort beskrivelse af KFUM og KFUK, kan du bruge denne:

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA. Se mere på www.kfum-kfuk.dk

Skal du bruge en længere beskrivelse af KFUM og KFUK, kan du bruge denne:

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder for at skabe relevante tilbud til børn og unge, der giver livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. Vi tilbyder aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem verdens største ungdomsbevægelse YMCA samt YWCA. Vi har ca. 9.000 medlemmer i Danmark. Se mere på www.kfum-kfuk.dk

På engelsk kan følgende formulering benyttes:

YMCA and YWCA in Denmark is a joint Christian movement for youth empowerment. We offer activities for children, young people and families in lo-cal communities, festivals and camps all over Denmark, and we are a part of the global communities of YMCA and YWCA. The movement has more than 9.000 members in Denmark.

Skrivemåder

Landsbevægelsen

 • Vi bruger betegnelsen: 'KFUM og KFUK'
 • Selvom det fulde navn er: 'KFUM og KFUK i Danmark'
 • Husk apostroffen, når du fortæller, at KFUM og KFUK ejer noget. Det hedder: KFUM og KFUK's logo

Lokalforeninger og distrikter

 • Lokalforeninger hedder: 'KFUM og KFUK i [indsæt bynavn]'. Eksempelvis: KFUM og KFUK i Vildbjerg
 • Undlad apostroffen, når du fortæller, at en lokalforening ejer noget. Det hedder: KFUM og KFUK i Vildbjergs
 • Distrikter hedder: 'KFUM og KFUK i [indsæt distriktnavn]'. Eksempelvis: KFUM og KFUK i Distrikt Midtjylland

Udvalg

 • Hovedbestyrelsen (HB)
 • Forretningsudvalget (FU)
 • Udvalget for Lokale Aktivitetsmiljøer (LA)
 • Udvalget for Festivaler og Lejre (FL)
 • Udvalget for Globale Fællesskaber (GF)
 • Udvalget for Uddannelse og Udvikling (UU)
 • Kristendomsudvalget (KU)

Følg retskrivningsordbogen

KFUM og KFUK følger retskrivningsordbogen på hjemmesiden, intranet, magasiner, sociale medier og nyhedsbreve. Derfor anvender vi kun stort begyndelsesbogstav, når vi skriver navnet på kurser, festivaler, magasiner med mere.

Ensrettet brug af kommaer

For at ensrette brugen af kommaer har vi valgt den kommasætning, der svarer til det traditionelle grammatiske komma i de tilfælde, hvor Sprognævnet lægger op til valgfrihed. Det betyder, at:

 • Vi anvender startkomma (det vil sige komma foran ledsætninger)

Derudover følgender de kommaregler, som Sprognævnet har opstillet. Vi sætter altså:

 • Komma mellem helsætninger, der er forbundet med fx og, men, eller, for eller så – det vil sige en konjunktion (et bindeord)
 • Komma ved opremsninger, hvor der kunne have stået et 'og', 'men' eller 'eller'
 • Komma omkring selvstændige sætningsdele, forklarende og præciserende tilføjelser, appositioner (det vil sige en bestemt type forklarende tilføjelser) og bisætninger

Undlad forkortelser

For at sikre at vores tekster er så lette at læse som muligt, anvender vi ikke forkortelser. Det vil sige, at vi eksempelvis ikke skriver osv. men i stedet 'og så videre'.

Der er dog få undtagelser, da vi selvfølgelig skriver KFUM og KFUK samt YMCA og YWCA.