Teen Klub

Teenklub

Beskrivelse

I enTeenklub kan der laves alt mulige, udendørs og/eller indendørs. Aktiviteterne kan være fysiske, sociale, udfordrende, kreative, hyggelige, cafe-lignende og meget andet. Formålet er at teenagerne og lederne synes det er sjovt og relevant at være sammen. Klubben mødes f.eks. en fast aften om ugen.

Målgruppen

Unge mellem 13 og 19 år…. Det kan være hele gruppen eller f.eks. 3 årgange af dem.

Lederressourcer

  • Ledere der er elsker at være sammen med unge i målgruppen.
  • Ledere der har fokus på fællesskab og den enkelte unge.
  • En ledergruppe der synes det er sjovt at lave noget sammen. Gerne 4-6 stk.
  • Ledere der kan formidle kristendommen på en relevant måde i forhold til målgruppe og kontekst

Lokalitet

Der er ingen specielle krav til lokaler, da det afhænger af hvilke aktiviteter der bliver valgt at lave i klubben. Det er dog en rigtig god ide, at klubben får sit eget sted/lokale, som de slev kan indrette og bestemme over.

Tidsrammer

En klubaften er typiske på 2 – 2½ time.

Økonomi

Det er meget afhængig t af lokaliteter og aktiviteter. Det er en god ide, at der er penge til indretning af lokalet.

Mere information

Udviklingskonsulent for Lokale Aktivitetsmiljøer, Dorte Hougaard Madsen, 60214408 eller dhm@kfum-kfuk.dk