Kick-off til toårsmål

Til denne kick-off af toårsmål, tages I materialer, som jeres foreningsformand har fået tilsendt. De var En plakat med toårsmål, en plakat om, hvordan der vil arbejdes med målene (den som ses til højre) og så en bunke klistermærker.

Toårsmålene kan I se på denne side.

Til denne kick-off skal frivillige i foreningen mødes fysisk, og diskutere, hvilke mål, der ønskes at arbejde med, og hvordan det konkret skal gøre.

Nedenfor kan du se et bud på en tidsplan, og hvad de enkelte punkter i processen er.

Toårsmål plakater foreninger 20-22.pdf

Bud på tidsplan

19:00

Velkommen til. I dag skal vi arbejder med, hvordan vi ønsker er bruge toårsmålene i vores forening.

19:05

Gennemgang af mål og delmål; En fra foreningen læser målene langsomt op, så man er sikker på, at alle har hørt dem.

19:10

Første øvelse: Hvilket mål og delmål?

Find ud af, hvilket mål og delmål I ønsker at arbejde videre med. Sæt klistermærket med mål og delmål på plakaten

Sidder i mange om bordet, så er det oplagt at udfylde to plakater med mål og delmål.

19:20

Har I udfyldt flere plakater, så del med hinanden, hvilke mål I har valgt og hvorfor.

19:25

Anden øvelse: Hvad vil I konkret gøre?

Udfyld nu i fællesskab de tre bokse på plakater hvor I skal skrive, hvad I konkret vil gøre.

20:05

Har I udfyldt flere plakater, så brug tid på, at dele det med hinanden og stil nysgerrige spørgsmål.

20:15

Tredje øvelse: Hvad vil I gøre hvornår?

Dette er detailplanlægning. Skrift, hvornår I vil gøre hvad, på tidslinjen. Husk særligt at skrive navn på, så ansvaret er fordelt.

20:55

Tak for I aften. Vi glæder os til at se målene udfoldet i vores forening.

Brug for støtte eller feedback?

Hvis du har brug for hjælp til processen eller har spørgsmål, så kontakt endelig Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk

Eksempel på en udfyldt plakat fra KFUM og KFUK i Silkeborg