Brug af fotos

Når man vil offentliggøre et billede på internettet eller på tryk med identificerbare personer, må man gøre sig klart, hvad grundlaget for at offentliggøre billedet er.  

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

Hvis der er tale om billeder med børn og unge, skal du – som en ekstra ting – tænke på, at denne gruppe af personer skal gives en særlig beskyttelse, fordi børn og unge oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en behandling af personoplysninger – i dette tilfælde din offentliggørelse af et billede af dem. (Kilde: Datatilsynet).

Personer på billederne har altid ret til indsigelse, dvs. at de kan bede om at billeder ikke offentliggøres eller at de slettes, hvis de er offentliggjort.

Det betyder