Invitér til mere ("Gaffa")

Når man har deltaget på et af KFUM og KFUK's event, skal man efterfølgende opleve, at der er meget mere at komme efter i KFUM og KFUK. Målet er gode overgange/synergieffekt mellem festivaler/lejre, lokale foreningsaktiviteter og internationale aktiviteter.

I KFUM og KFUK kalder vi det arbejde som binder os sammen for “Gaffa”

Forskellige Gaffa metoder

Gaffa kan f.eks. være

FUGL-modellen

Ved hvert event skal man stræbe efter at præsentere deltagerne for flere tilbud inden for hvert af KFUM og KFUK’s aktivitetsprofiler samt uddannelse/kurser, dvs. Festivaler og Lejre (FL) + Uddannelse og Udvikling (UU) + Globale Fællesskaber (GF) + Lokale Aktivitetsmiljøer (LA) = FUGL

Hvem er ansvarlig for Gaffa

Er du eventansvarlig, er det din opgave at sikre at Gaffa og FUGL-modellen bliver tænkt ind i arrangementet i samarbejde med landsudvalgene. 

Repræsentanter fra FL, UU, GF og LA mødes en gang årligt for at koordinere fremtidige Gaffa-tiltag.

Derudover sørger landsorganisationen for at bringe gode idéer fra events videre i organisationen, så de fx kan bruges i klubber mv.  

Se mere i filerne herunder: