Medlemskartoteket

Brug af medlemskartoteket

Bestyrelsesmedlemmer og ledere har adgang til medlemskartoteket via Portalen.

Her findes alle oplysninger om de aktuelle medlemmer. Disse kan ændres, og der kan oprettes nye medlemmer.

Når en person melder sig ind i KFUM og KFUK hos Landsbevægelsen (fx via hjemmesiden), bliver det nye medlem automatisk vist i medlemskartoteket hos den forening, personen har valgt at blive medlem hos. Medlemskartoteket på Portalen opdateres således både af den lokale forening og af Landsbevægelsen.

Gå ind på din egen forening under fanebladet "MIN FORENING", som du finder højere oppe på denne side. Klik dernæst på "Medlemsoplysninger" i menuen.

Læs mere i vejledningen til medlemskartoteket, eller kontakt Landskontoret, hvis du har brug for hjælp.

Registrering af bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige/ledere

Det er vigtigt, at Landskontoret ved, hvilke medlemmer i foreninger og distrikter, der har en særlig funktion. Kun på den måde kan der kommunikeres med de rette personer. Funktionerne vedligeholdes i medlemskartoteket på Portalen. Når medlemskartoteket åbnes, ses en oversigt i bunden. Ændringerne skal ske på det enkelte medlems kontaktkort.

Bestyrelsen registreres med koderne Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem og evt. Medlemsplejer. Lederne registreres således, at én leder for hver klub har koden "Lederkontakt - Teenklub", "Lederkontakt - Børneklub" mv. Øvrige ledere i klubberne får koden "Leder - Teenklub", "Leder - Børneklub" mv. Har man fx ingen teenklub, skal der ikke være nogen i foreningen, der har koden "Lederkontakt - Teenklub" eller "Leder - Teenklub".

Læs mere i vejledningen til medlemskartoteket, eller kontakt Landskontoret, hvis du har brug for hjælp.

Giv tilskud til medlemmers deltagelse på kurser og lejre

Ønsker foreningen at give tilskud til et kursus/arrangement, kan tilskudsbeløbet oplyses på Portalen. Dermed vil tilskuddet automatisk blive fratrukket i forbindelse med medlemmets kortbetaling. (Når man tilmelder sig, ved systemet nemlig, hvilken forening man tilhører og kan derfor fratrække de korrekte tilskud). Tilskuddet tastes på menupunktet ”Kursustilskud” i medlemskartoteket.

På menupunktet ”Kursustilskud” i medlemskartoteket på Portalen vises altid de kurser/arrangementer, der kan gives tilskud til – det vil være alle kurser/arrangementer, der enten er åben for tilmelding eller snart bliver det. De fremgår også af listen herunder.

Tilskud kan tastes så længe der er åbent for tilmelding via hjemmesiden, men bør være indtastet så hurtigt som muligt.

Gå til oversigten over oprettede kurser (kræver login til Portalen)