Opret online tilmelding

Udfyld denne formular, hvis du ønsker at oprette tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding, Husk at udfylde minimum 14 dage inden tilmeldingen skal gå i luften. Dermed er der tid til at afklare eventuelle spørgsmål, og der er tid til at foreningernes kasserere kan nå at taste det tilskud, de eventuelt ønsker at give til deres medlemmer.

Spørgsmål kan også rettes til Landskontoret på tlf. 36 14 15 33.

www.kfum-kfuk.dk/tilmelding kan du se eksempler på andre tilmeldinger.

Betaling

Som altovervejende hovedregel skal betaling ske med betalingskort på hjemmesiden i forbindelse med tilmelding. Med andre ord betaler man samtidigt med, at man tilmelder sig arrangementet.

Kursustilskud

Hvis foreninger og/eller distrikter giver tilskud til deres medlemmers deltagelse på arrangementet, vil det automatisk blive fratrukket den pris, man skal betale. (Systemet ved, hvor man er medlem og dermed hvad man evt. får i tilskud).

Tilmeldingsbekræftelse

Deltagerne får – hvis Landskontoret har deres e-mailadresse – tilsendt en tilmeldingsbekræftelse. I e-mailen er der også et link til en simpel deltagerliste med navn, by og foreningsnavn.

Børneattester

Det er den enkelte lejr- eller arrangementsansvarliges ansvar at sikre, at alle ledere på lejren/arrangementet (hvor der er børn under 15 år) har en børneattest. Landskontoret er behjælpelige med at indhente cpr-numre via tilmeldingssystemet, så børneattester efterfølgende kan indhentes digitalt. Lederne skal derefter via sin e-boks med sin Nem-ID acceptere, at vi får udleveret deres børneattest.

Læs mere om børneattester på hjemmesiden.

Markedsføring af arrangementet

Landskontoret sørger for, at landsarrangementer oprettes i kalenderen med landsarrangementer på hjemmesiden. Distriktsarrangementer skal oprettes i distriktets kalender, og vises derefter automatisk på kfum-kfuk.dk

Landskontoret orienterer kassererne om nye/kommende landsarrangementer (bl.a. med henblik på muligheden for i medlemskartoteket på Portalen at taste kursustilskud). Er der tale om et lokalt- eller distriktarrangement, bedes du selv orientere kassererne i de relevante foreninger om, at de kan taste tilskud, hvis de ønsker det

Der reklameres for de største events i landsorganisationens nyhedsbrev mv. efter aftale med kommunikationskonsulenten.

Læs også

Se venligst disse retningslinjer