Tilmelding og betaling

Opret online tilmelding til arrangementer

Læs nærmere her, hvis du som arrangør af et event, en lejr, et kursus eller andet arrangement ønsker at benytte landsbevægelsens online tilmeldingssystem. Det er gratis at benytte systemet.

Udfyld venligst i god tid inden tilmeldingen skal være online.

Bemærk, at hvis man selv tilbyder tilmelding, er der en række krav til behandling af persondataoplysninger, man selv skal have styr på og dokumentere overfor dem, der tilmelder sig. Dette skal man ikke forholde sig til, hvis landsbevægelsens online tilmeldingssystem benyttes.

Deltagerlister

Alle der tilmelder sig et kursus/arrangement får i en e-mail et link til en simpel deltagerliste for det kursus/arrangement, de tilmelder sig.

Formænd, kasserere, medlemsplejere og ansatte kan på Portalen se alle deltagerlister. De findes under menupunktet "Fælles indhold".

Betaling for deltagelse på kurser og arrangementer

Online betaling

Ved tilmelding til KFUM og KFUK's kurser og arrangementer skal man betale for deltagelse samtidig med tilmelding på hjemmesiden.

Når man har tilmeldt sig og betalt, får man en tilmeldings- og betalingsbekræftelse pr. e-mail, såfremt Landskontoret har en gyldig e-mailadresse til deltageren.

Hvis man udover sin tilmeldings- og betalingsbekræftelse ønsker en faktura tilsendt, kan man få dette ved henvendelse til Landskontoret.

I enkeltstående tilfælde kan der være tale om, at betaling ikke sker med betalingskort ved tilmelding på hjemmesiden, men at deltageren i stedet får tilsendt en faktura pr. e-mail eller almindelig post.

Se også Online tilmelding til arrangementer.

Medlemspris

På KFUM og KFUK i Danmarks landsarrangementer vælger deltagere og frivillige selv, om man vil deltage som medlem eller som ikke-medlem. Ikke-medlemmer betaler en normalpris for deltagelse. Medlemmer betaler en mere fordelagtig medlemspris, som er minimum 175 kr. lavere end normalprisen. Prisforskellen afspejler de 75 kr., som et velkomstmedlemskab koster, plus min. 100 kr. i ekstra tilskyndelse til at melde sig ind.

Ansvarlige for landsarrangementer fastsætter priserne i deres budget og i dialog med Udvalget for Festivaler og Lejre, herunder om prisforskellen skal være 175 kr. eller mere.

For alle arrangementer, hvor tilmelding foregår online på www.kfum-kfuk.dk, skal prisen for ikke-medlemmer som minimum være 175 kr. højere end prisen for medlemmer.

Lokale og distriktsbaserede arrangementer kan frit fastsætte deres priser og krav om medlemskab.

Tilskud fra lokalforening eller distrikt

Hvis lokalforeningen eller distriktet giver tilskud til medlemmernes deltagelse i kurset/arrangementet, vil tilskuddet blive fratrukket deltagergebyret, når man tilmelder sig på hjemmesiden. Læs mere om dette.

Lokalforeninger og distrikter kan registrere deres tilskud til kurser/arrangementer på Portalen. Man kan vælge at indtaste et bestemt beløb eller at indtaste en procentdel. Hvis man indtaster en procentdel (f.eks. 20 pct.), vil medlemmet opnå en rabat på 20 pct. af deltagerprisen.

Når fristen for tilmelding til et kursus/arrangement er overskredet, vil lokalforeningerne og distrikterne modtage en faktura på Portalen, såfremt disse har registreret et tilskud til kurset/arrangementet.

I nogle tilfælde har lokalforeningen eller distriktet ikke nået at indberette tilskud i tide, inden tilmeldingen til kurset/arrangementet er åbnet. Derfor vil medlemmet blive bedt om at betale det fulde deltagergebyr. Såfremt medlemmet skal have refunderet lokalforeningens eller distriktets tilskud, skal medlemmet selv efterfølgende henvende sig til kassereren i lokalforeningen eller distriktet.

E-mail-beskeder om kursustilmeldinger

Foreningens kasserer modtager en e-mail, når et medlem fra foreningen har tilmeldt sig et kursus/arrangement (én samlet e-mail om dagen). Af listen vil det fremgå om medlemmerne har betalt online eller ej. Som udgangspunkt har medlemmet altid betalt online, såfremt det koster penge at deltage i kurset/arrangementet.