Børneattest og lederaftale

Børneattest

Læs om børneattest og anmod om børneattest via hjemmesiden.

Hvor kan man se, hvem der har en børneattest/lederaftale?

  • I foreningens medlemskartotek på Portalen fremgår det, hvilke medlemmer der har en lederaftale/børneattest. Oplysningen kan ses på hvert enkelt medlems detaljer eller man kan eksportere medlemskartoteket til Excel. I Excelarket er der en kolonne, der hedder "Børneattest" og en kolonne der hedder "Lederaftale". Hvis der står en dato i disse felter, betyder det, at der er indgået børneattest/lederaftale (på denne dato). Er datoen i feltet "Børneattest" mere end tre år gammel, skal den fornyes. (Lederaftaler skal ikke fornys).

Hvor længe gælder en børneattest?

  • Børneattester skal fornyes efter tre år.

Hvem er ansvarlig for at der er indhentet børneattest?

  • Det er den lokale bestyrelses ansvar, at der er indhentet børneattester på de personer i foreningen, der skal have en børneattest. På lejre, stævner m.v. er det lejrudvalgets ansvar at sikre, at alle ledere har børneattest. Bemærk, at det i flere kommuner er et krav for at opnå tilskud, at man kan dokumentere, at det er indhentet børneattest på lederne. (Landskontoret kan sende den nødvendige dokumentation, hvis det bliver nødvendigt).

Lederaftale

Ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med en lederfunktion skal desuden indgå lederaftalen.

Hent lederaftale her.

I Grundloven for KFUM og KFUK i Danmark er i § 3 om lederskab anført, at alle organisatoriske led skal have en kristen ledelse, og at det betyder, at lederne skal have underskrevet lederaftalen. Lederaftaler indgås direkte med lokalforeningen, hvor man skal være leder/er medlem. Lederaftalen "følger" medlemmet i tilfælde af flytning til en anden forening. Når lederaftalen indgås, udfyldes der samtidig en børneattest.

Læs mere på hjemmesiden.