Brug af fotos

Der gives tilladelse ved indmeldelsen - men spørg hvis ...

Når man melder sig ind i KFUM og KFUK accepterer man, at der kan bringes billeder af én på nettet.

Hvis I på en plakat eller anden publikation (online eller trykt) vil anvende et billede, hvor et eller nogle få børn er tydeligt i fokus og udgør det centrale i billedet, bør I dog bede om accept fra forældrene.

Det siger reglerne

Der skelnes mellem vellignende nærbilleder af børn og genre-billeder af situationer. Hvis billederne er egentlige portrætter eller viser noget om det enkelte barn, så gælder reglerne. Viser billederne derimod forskellige situationer fra en lejr, kan de uden tilladelse vises på en hjemmeside.

Drejer det sig om vellignende nærbilleder af børn, skal forældrene give udtrykkeligt samtykke til, at billederne må bringes. Sådan siger reglerne i persondataloven, som Folketinget vedtog i maj 2000. Loven skal beskytte mod, at private oplysninger - herunder billeder - udstilles på det globale Internet. I 2001 tog Datatilsynet stilling til, hvordan loven skal fortolkes, når det gælder oplysninger om elever og ansatte på hjemmesider, der tilhører skoler, institutioner og virksomheder. Og her er reglerne helt klare: Offentliggørelse af personlig data på nettet kræver en skriftlig tilladelse. Hvis det drejer sig om børn under 15 år, kan det kun ske med udtrykkelig samtykke fra forældre.

Dermed skal man altså ikke indhente tilladelser fra alle personer på et oversigtsbillede, f.eks. fra Wonderful Days. Myldrebilleder med 10, 100 eller 1000 mennesker, hvor man ikke sætter fokus på den enkelte person, er ikke persondata, og dermed kan billederne uden problemer offentliggøres.

Gælder kun på nettet

Reglerne gælder altså kun for selve handlingen at lægge billeder på nettet, hvor resten af verden har adgang til dem. Hvad angår handlingen at tage billedet og offentliggøre det i f.eks. et foreningsblad, gælder der andre regler.

Man skelner mellem, om billederne er taget på privat grund eller på et offentligt sted. Opholder man sig på offentlige gader og stræder eller deltager i en offentlig begivenhed, må man finde sig i, at man risikerer at blive fotograferet.

Det betyder altså, at man gerne må tage nærbilleder af børn, der deltager i arrangementer som f.eks. en festival eller landslejr. Man må også gerne bringe billederne i et avis eller et blad - med mindre de pågældende personer er i en situation, der kan virke krænkende for dem.