Trivsel og tryghed

Alle børn og unge skal have en tryg og god oplevelse i KFUM og KFUK. Derfor er respekt for egne grænser og integritet et vigtigt tema. Herunder finder du oplæg om det gode fællesskab, forebyggelse af krænkende adfærd, tryghed og trivsel i foreningen.

Respekt for hinandens grænser

Brug oplægget til en drøftelse om det gode fællesskab, og hvad vi er forpligtede på som ledere i KFUM og KFUK i vores samvær med børn.

Oplægget giver forskellige cases at tale ud fra, så I sammen kan drøfte, hvad der er godt fællesskab mellem ledere, mellem børn og mellem ledere og børn.

I bliver også skarpe på lovgivningen på området, og så får I gode råd til, hvordan I selv kan lave retningslinjer for jeres forening.

Trivsel og tryghed

Sæt samtalen om det gode samvær og forebyggelse af krænkende adfærd på dagsordenen. Læs vejledningen og brug samtalekortene, der zoomer ind på de tematikker, vejledningen behandler. Materialet er i fysisk form udsendt til alle foreninger. Flere eksemplarer kan bestilles på landskontoret.

Læs mere

Se mere om KFUM og KFUKs samværspolitik på hjemmesiden.