Pre-WD; forkursus for frivillige

Pre-WD


Forkursus for alle frivillige der har kontakt med deltagere på Wonderful Days. Festivalguides og campledere er primær kursusdeltagere, men aktivitets frivillige og andre kan med fordel også deltage.

Noget af kursusindhold, vedr. sikkerhed, skal alle frivillige deltage i.


Formålet med PRE-WD er dels at sikre relevant know-how blandt frivillige (lederkursus) så alle er bedst klædt på, til at modtage deltagere på Wonderful Days og dels at skabe fællesskab mellem festivalguides og campledere.


Indhold i Pre-WD.

  • Boost for festivalguides før festivalen, herunder præsentation af andre frivillige.

  • Hvad er en festival i KFUM og KFUK Læs om deltager garantier her

  • Pædagogik på festivalen og værtsskab

  • Tid til tro materialet.

  • Tryghed, trivsel, brand og sikkerhed

  • Præsentation af internationale frivillige/deltagereKurset skal primært være der hvor festivalen er, da alle aktiviteter og området kan præsenteres, sammen med de ansvarlige for de konkrete områder.

Informationerne er massive, så måske kan der med fordel laves en kombi mellem online og fysisk.


Outcome:

For festivalguides er det at varetage opgaven med at guide deltagere rundt på festivalen og sikre de har så god en oplevelse som muligt.

For Campledere er det at møde de konkrete festivalguides der er tilknyttet sin camp, hvilke styrker de har og lokalisere hvad der bliver den konkrete opgave for den konkrete campleder.