Dagsordener

Formål

 • Få gode råd til gode dagsordener

 • Diskutere, hvordan jeres forening vil gøre fremover

Dagsorden

En god dagsorden sikrer et godt møde, og skaber motivation for at møde op og være engageret til mødet.

Gode råd

 • Send dagsorden i god tid: Gerne to uger før mødet

 • Formål: Beskriv tydeligt, hvorfor skal mødet holdes, og hvad skal I opnå på mødet

 • Under hvert punkt:

  • Skriv en sætning eller to om hvert punkt, så alle ved, hvad det handler om.

  • Skriv om et punkt er en beslutning, drøftelse eller orientering.

  • Hav gjort overvejelser om, om et punkt skal lede frem til en ansvarlig.

  • Start med beslutningspunkter, og slut med orienteringer.

 • Tidsramme: Ved at sætte tid på punkterne opdager du, om mødet er sat til at tage for lang tid. Ved at skrive tid på laves automatisk en forventningsafstemning hos deltagerne, som hjælper til at overholde mødetiden.

 • Ordstyrer og referent: Hav på forhånd bestemt, hvem det er, så de to personer kan forberede sig.

Øvelse

 • Hvad fungerer godt og mindre godt i jeres nuværende dagsordener?

 • Hvad skal gøres anderledes til jeres næste møde?