Samværspolitik

Børneattest

KFUM og KFUK kræver en ren børneattest for alle frivillige og ledere, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 15 år, og som selv er 15 år eller derover. Følg linket for at ansøge om en børneattest.

Kriseberedskabsplan

Hvis I i foreningen vil udarbejde en kriseberedskabsplan, kan I her få en skabelon til at udarbejde den.

Sådan gør bestyrelsen

Læs her om lederaftaler og om, hvem der er ansvarlige for at indhente børneattester.

Sådan gør du som frivillig

I dit udvalg og arbejdsgruppe skal I under planlægningen af et event tage stilling til, hvordan I vil håndtere en situation i forhold til en række samværsregler.

Trivsel og tryghed

Alle børn og unge skal have en tryg og god oplevelse i KFUM og KFUK. Derfor er respekt for egne grænser og integritet et vigtigt tema. Her finder du materialer om det gode fællesskab, forebyggelse af krænkende adfærd, tryghed og trivsel i foreningen.