Find frivillige

Se materialet "Gør det attraktivt at være frivillig"

KFUM og KFUK udviklet et materiale, som indeholder værktøjer med konkrete forslag til, hvordan vi bedst muligt gør det sjovt og meningsfuldt at være frivillig i KFUM og KFUK. 

Se de forskellige afsnit og skabeloner her. 

Se hele materialet som pdf

Fire gode råd og en øvelse

denne side kan du finde en uddybning af følgende fire råd og en fin øvelse. 

Begreberne "frivillig", "leder" og "hjælper"

Vi bruger "frivillige" som en samlet betegnelse for alle, der bidrager (ulønnet) med at lave aktiviteter i KFUM og KFUK. "Frivillige" kan underinddeles i ‘"ledere" (f.eks. klubledere eller udvalgsmedlemmer) og "hjælpere" (f.eks. personer, der bidrager praktisk til et enkeltstående arrangement). 

De fleste frivillige er medlemmer, men ikke alle. 

Ledere er medlemmer, og de skal have udfyldt børneattest.

Online og fysiske opslag

Få en frivilligansvarlig

Landsmødet besluttede i 2018, at alle KFUM og KFUK's foreninger skal have en frivilligansvarlig som samlende figur for alle foreningens frivillige ledere og hjælpere. Den frivilligansvarlige udpeges af bestyrelsen.

Læs om opgaven som frivilligansvarlig.

Involvér flere 30+’ere som medskabere

Næsten alle foreninger har mange medlemmer over 30 år. Mange steder er de allerede aktive og er med til at skabe gode aktiviteter for børn og unge. Overvej, om der er flere, der kan aktiveres som medskabere.