Medlemssystem

Medlemssystemet findes på www.medlem.kfum-kfuk.dk 

Bestyrelsesmedlemmer og ledere har adgang til medlemssystemet. Her findes oplysninger om foreningens aktuelle medlemmer. Formand, kasserer, medlemsplejer og øvrige, der har fået tildelt de nødvendige rettigheder, kan redigere medlemsoplysningerne. 

Når en person melder sig ind i KFUM og KFUK via hjemmesiden, bliver det nye medlem automatisk vist i medlemssystemet hos den forening, personen har valgt at blive medlem hos. Medlemssystemet er altid opdateret.

Se vejledninger nederst på siden eller kontakt Landskontoret på national@kfum-kfuk.dk, hvis du har brug for hjælp til medlemssystemet.

Log-in til alle medlemmer

Alle medlemmer kan oprette et log-in, hvormed man har adgang til at se og redigere sine egne kontaktoplysninger.

For at tilmelde sig et arrangement via KFUM og KFUK's hjemmeside skal man være logget ind på siden. Dette log-in oprettes nemt ved at følge vejledningen på siden. Når man er logget ind, opnår man medlemspris og eventuelt lokalforeningstilskud. Ikke-medlemmer kan tilmelde sig alle åbne arrangementer uden log-in.

Registrer bestyrelsesmedlemmer, frivillige og pårørende

Det er vigtigt, at Landskontoret ved, hvilke medlemmer i foreningen der har en særlig funktion. Kun på den måde kan der kommunikeres med de rette personer. Det er også disse funktioner, der afgør, hvilke rettigheden man har i medlemssystemet. Funktionerne vedligeholdes af formand/kasserer/medlemsplejer i medlemssystemet. 

Bestyrelsen registreres med koderne Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem og evt. Bestyrelsessupleanter. Derudover kan en Medlemsplejer og en Frivilligansvarlig registreres. Lederne registreres således, at én leder for hver klub har koden fx "Kontaktperson - Teenaktivitet". Øvrige ledere i klubberne får koden "Medleder - Teenaktivitet".  Har man fx ingen teenklub, skal der ikke være nogen i foreningen, der har disse koder.  Se vejledning nedenfor.

Ved at registrere pårørende kan der laves en samlet tilmelding til et arrangement af eksempelvis dig og dine børn og deres forældre. Læs mere her.

Giv tilskud til medlemmers deltagelse på kurser og lejre

Ønsker foreningen at give tilskud til et event, kan tilskudsbeløbet oplyses i medlemssystemet. Dermed vil tilskuddet automatisk blive fratrukket i forbindelse med medlemmets kortbetaling på hjemmesiden. Når man tilmelder sig, ved systemet, hvilken forening man tilhører og kan derfor fratrække de korrekte tilskud. Se vejledning nedenfor.

Vedligehold kontingentsatser

Medlemmers kontingent opkræves én gang årligt af landskontoret med mindre andet er valgt af lokalforeningen. Kontingentet følger de satser, foreningens kasserer indtaster i medlemssystemet. Se vejledning nedenfor.

Kontingentopfølgning

Medlemmers betalingsstatus og rykkertal for kontingent kan løbende følges på medlemmernes stamkort eller i en samlet oversigt i medlemssystemet - direkte link.
Systemet sender automatisk op til tre rykkere ud på mail og SMS. Denne status fremgår også af oversigten.

Se også denne vejledning: Vejledning til håndtering af kontingent og udmeldelse 

Guides til medlemssystemet