Vedtægter

Vedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger

Alle KFUM og KFUK-foreninger har egne vedtægter (foreningslove), der er baseret på landsbevægelsens vedtægter. Vedtægterne beskriver blandt andet, hvad formålet med foreningen er, hvordan man bliver medlem, og hvordan demokratiet i foreningen fungerer. 

Hvilken udgave skal vi vælge?

Standardvedtægter

Brug standardvedtægterne, hvis jeres forening ikke har ansatte, ikke ejer bygninger og ikke har andre særlige konstruktioner.

Vælger I standardvedtægterne, skal I blot indskrive navn og tal i de felter, der er angivet med grøn baggrundsfarve. Tekst med rød baggrundsfarve kan medtages.

Standardvedtægter skal ikke behandles af Hovedbestyrelsen, men godkendes af generalsekretæren og administrationschefen.

Særvedtægter

Hvis jeres forening enten har ansatte, ejer bygninger eller har andre særlige konstruktioner, skal disse forhold medtages i vedtægterne. Dermed kan I ikke nøjes med standardvedtægterne - men vil have “særvedtægter”. 

Skabelonen til særvedtægterne har samme ordlyd som de af Landsmødet vedtagne standardvedtægter, men der er ekstra blokke (vedr. ansættelser og bygninger), som man kan vælge at bruge, ligesom der er mulighed for at ændre andet, så længe Hovedbestyrelsen kan godkende det.

Sådan gribes opgaven an

Hvis der senere foretages ændringer i vedtægterne, skal de igen sendes til Landskontoret jf. ovenstående.

Vedtægter for distrikter i KFUM og KFUK

Proceduren er den samme som ovenfor vedr. særvedtægter. 

Dog findes der ikke standardvedtægter for distrikter - kun særvedtægter. 

Vedtægter for landsorganisationen

Se de gældende vedtægter fra KFUM og KFUK i Danmark.
 

Hvis ovenstående ikke vises, kan du benytte dette link.