Vedtægter (Foreningslove )

Nye vedtægter i 2020

Hovedbestyrelsen forbereder i 2019-2020 en total gennemskrivning af Grundloven for KFUM og KFUK i Danmark, som lægges frem for Landsmødet 2020. Efter vedtagelse af denne, vil der også blive behov for ændringer i de lokale foreningslove. Kort efter Landsmødet 2020 vil der foreligge færdige standardvedtægter for foreninger og distrikter.

Det er bl.a. krav fra DUF, der gør, at vi må ændre vedtægterne på flere punkter. Hvis ikke det sker, vil KFUM og KFUK ikke længere kunne opnå støtte fra DUF (udlodningsmidlerne). Vi har fået en frist på to år til at ændre vedtægterne, og Hovedbestyrelsen har valgt at benytte anledningen til at se på alle dele i vedtægterne mhp. at Landsmødet kan vedtage et sæt opdaterede, moderne vedtægter, der er lette at arbejde ud fra. Målet er at skabe en endnu mere dynamisk og velfungerende organisation.

Se de foreløbige ændringsforslag her.

Indsend kommentarer til Hovedbestyrelsen via denne formular.

Godkendelse af lokale vedtægter

Alle KFUM og KFUK-foreninger har egne vedtægter (foreningslove), der er baseret på landsbevægelsens vedtægter. Der er udarbejdet et sæt standardvedtægter (se nedenfor), som man tilpasser og derefter får godkendt af Hovedbestyrelsen.

Vedtægterne beskriver blandt andet, hvad formålet med foreninger er, hvordan man bliver medlem, og hvordan demokratiet i foreningen fungerer.

Hvis der foretages ændringer i foreningslove (vedtægter), skal de sendes til godkendelse på landskontoret. Foreningslovene godkendes og underskrives af Hovedbestyrelsen, hvorefter foreningen modtager en kopi retur.