Forsikringer

KFUM og KFUK har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker alle arrangementer alle ugens dage for medlemmer til og med det 29. år.

Desuden er der er tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker alle KFUM og KFUK foreninger samt en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for frivillige medarbejdere.

I forbindelse med udlandsrejser arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark har KFUM og KFUK indgået en aftale med Gouda Rejseforsiking, der dækker i tilfælde af ulykke samt bagage. Landskontoret skal af arrangørerne have meddelelse om rejsetidspunkt og hvem deltagerne er.

På nogle områder har KFUM og KFUK i Danmark tegnet forsikring på foreningernes vegne; på andre områder må foreningerne selv tage initiativ. Læs mere i dokumentet nedenfor.