Forretningsorden

Hvad er en forretningsorden?

Forretningsordenen uddyber bestemmelser i foreningens vedtægter, og fastsætter rammerne for, hvordan bestyrelsen, udvalg og foreningens øvrige frivillige medlemmer skal arbejde. 

Se gerne forretningsordenen som et arbejdsredskab, og gennemgå den fx årligt eller hvert andet år, og tilpas den, så den passer til den nuværende bestyrelse.

Hvorfor en forretningsorden?

En forretningsorden er en hjælp til at organisere bestyrelsens måde at arbejde på, og kan sikre et godt samarbejde. 

Det kan også hjælpe nye eller potentielle bestyrelsesmedlemmer med at forstå bestyrelsens arbejde. 

Hvad kan en forretningsorden indeholde?

Der er ingen faste punkter, som en forretningsorden skal indeholde, men følgende er forslag til, hvad den kan indeholde.