Opgaver i bestyrelsen

Formål

  • Synliggøre, hvilke opgaver der er i bestyrelsen

  • Forholde sig til, hvordan opgaver kan struktureres i bestyrelsen


Øvelse

Skab overblik over alle opgaver

  • Alle noterer de opgaver, de selv har på post-its

Fordel opgaverne

  • Læs højt: Læs alle sedler højt, og placer dem, så alle kan se dem. Kommer man i tanke om andre opgaver, så notér dem.

  • Gruppér opgaverne: Fordel opgaverne så de indgår i forskellige roller eller til forskellige medlemmer. Antallet af grupperinger skal passe med antallet af medlemmer i bestyrelsen.

  • Vurder fordeling: Diskutér om der er en rimelig fordeling af opgaverne, og sæt gerne ord på forventninger til hinandens indsats. Vær opmærksom på, at opgaver tager forskellige tid, og ved nogle opgaver kendes ikke tidsforbruget.

Efter øvelsen: Nedskriv alle opgaverne så præcist, at opgaverne ville kunne overtages af andre.