Referater

Formål

 • Få gode råd til et stærkt referat

 • Diskutere, hvordan jeres forening vil gøre fremover

Referat

Referater er vigtige for, at man senere kan se, hvad der er besluttet på et møde, og så fraværende til mødet kan se, hvad der blev besluttet.

Mange referater bliver ikke læst, og er ofte lange eller uoverskuelige.

Mulige punkter

 • Dato og sted

 • Deltagere: Hvem deltager, og hvem er fraværende

 • Dagsordenspunkter: Hvad blev besluttet?

Hvem blev ansvarlig for hvad?

 • Inden næste møde: Hvem gør hvad inden næste møde?

 • Næste møde: Hvor og hvornår? Hvilke punkter skal med?

 • Parkeringspladsen”: Idéer som opstår under møder, men ikke er på dagordenen

 • Årskalender: Notér vigtige datoer for det kommende år

Godt råd

Skriv referatet ind i Google Docs på Google Drev i løbet af mødet. Det sikrer, at alle altid har adgang til materialet uden, at det skal sendes rundt på mail efter mødet.

Øvelse

 • Hvad fungerer godt og mindre godt i jeres nuværende referater?

 • Hvad skal gøres anderledes til jeres næste møde?