Anerkendelse

Anerkendelse

Anerkendelse handler om at blive set og værdsat. Med anerkendelse møder man den frivillige lige netop, hvor personen er uden at dømme eller vurdere vedkommende.

Når den frivillige anerkendes, vil det føre til øget selvværd, udvikling og den frivillige vil føle sig værdifuld i fællesskabet og der er større sandsynlighed for at den frivillige har lyst til at bidrage med andre opgaver.

Et anerkendende sprog

Det anerkendende sprog handler om at forstå andre perspektiver og vise interesse for, hvordan andre oplever situationer forskelligt. Ved anerkendende sprogbrug åbnes samtalen op, så den ikke lukker sig om nogle bestemte synspunkter eller logikker. 

TIP: Udvælg en person, der sikrer og har mandat til at vogte over, at:

Anerkendelse i form af påskønnelse

Påskønnelse er motivationsskabende. Det får folk til at ranke ryggen og føle sig stolte. 

Det er forskelligt, hvordan man føler sig anerkendt, så spørg frivillige i foreningen, hvad der er vigtigt for dem. 

Eksempler på anerkendelse, der kan sættes i system

Øvelse om anerkendelse

Stil jer selv disse spørgsmål til et ledermøde eller bestyrelsesmøde: