Forskellige opgaver kalder på forskellige frivillige

Kortlæg potentielt frivillige

Forskellige opgaver kalder på forskellige frivillige. Når opgaven er beskrevet, kan I overveje, hvilke typer frivillige der bedst kan løse opgaven.

Forsøg at besvare følgende spørgsmål:

Få flere med

Opgaver, som fx ikke kræver ledererfaring og er lette at gå til, kan fungere som appetitvækker til at lære KFUM og KFUK at kende. Det er meget få, der træder direkte ind fra gaden og bliver engageret i hele foreningen. Mange er nysgerrige fordi man er spurgt til en konkret opgave eller kender andre i foreningen. Tænk i at gøre det attraktivt at afprøve KFUM og KFUK som frivillig. Skab opgaver der gør det let at deltage, fx med lavt timeforbrug, eller begrænset ansvar. Det kan også være specifikke opgaver både med og uden krav om særlige kompetencer.

TIP: Mange steder i dit lokalområde vil der være personer, der enten er nysgerrige på opgaven eller KFUM og KFUK.

De 17 livsfaser og arbejdet med tværgenerationelle frivillige 

De 17 Livsfaser er en tilgang til at forstå, hvor mennesker befinder sig i livet. Tilgangen kan inspirere os til at tænke i nye målgrupper for frivillige. Fx kan man være småbørnsforælder som 25 årig og igen som 45 årig, og det har betydning for, hvilket overskud man har til at løse opgaver som frivillig. De 17 Livsfaser er anderledes end en traditionel, aldersbaseret forståelse. Modellen beskriver alle livsfaser, men det, der er interessant for det frivillige arbejde, koncentreres om perioden efter teenage-livsfasen frem til ny senior/hjemmegående senior livsfasen.   

Det kan også være relevant at vide mere om, hvordan forskellige generationer går ind i opgaveløsning, særligt hvis generationer skal samarbejde om opgaver, da det kan have betydning i forhold til fx hvordan man engagerer sig i forhold til tid, motivation m.m. 

Overordnet kan vi mennesker deles ind i fem generationer og er præget af den samtid vi er vokset op i. Det har betydning for forskellige tilgange at engagere sig som frivillige på. 


Du kan læse mere om, hvad der er kendetegnende for de enkelte livsfaser her.