Tag ledelse på dig

Tag ledelsen på dig

At tage ledelse på sig handler blandt andet om at vurdere, om der er sammenhæng mellem opgaver og de frivillige, der er i din forening.

KFUM og KFUK’s ambitioner for frivillige er, at der er sjove og meningsfulde aktiviteter og opgaver, man kan involveres i. Det betyder, at opgaver indimellem skal have et gennemsyn - det skal vurderes, om de stadig er relevante og motivationsskabende. Måske er der også opgaver, som ikke skal løses. Er der ingen, der har lyst - eller kun en enkelt, som ensomt og uden den store motivation kæmper videre - skal aktiviteten og de opgaver, der hører til, måske lukkes ned. Det positive er, at det kan give luft og mulighed for, at nye og måske mere tidssvarende aktiviteter opstår. 

Ambitionen er ligeledes, at opgaverne er tydelige og afgrænsede og foregår anerkendende. De to ambitioner er sat for at passe på frivillige i KFUM og KFUK. Nogle skal måske have hjælp til at sige fra, mens andre skal have spørgsmålet: “Hvad kan få dig til at blive?”