Vær gode værter

Vær gode værter

En god velkomst bidrager til, at den nye frivillige føler sig motiveret, har afstemte forventninger og får en positiv oplevelse af foreningen helt fra starten.

At byde velkommen og sætte frivillige godt ind i opgaver kræver tid, men den indsats er godt givet ud, da den øger sandsynligheden for, at personen bliver og engagerer sig igen.

En del af den gode velkomst handler om værtskab. Derfor opfordres I til at se på, hvordan I kan strukturere denne del af velkomsten.

Vær gode værter

Alle nye frivillige tilknyttes en tryghedsperson, som den frivillige kan stille spørgsmål til. Det kan fx være foreningens frivilligansvarlige eller en af de mere erfarne ledere.

Tryghedsperson er tilknyttet den frivillige i en periode alt efter opgavens omfang. Tryghedspersonen sikrer sig, at den frivillige har den nødvendige viden og giver mulighed for feedback og sparring om opgaven.