Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse/medlemsregistrering

Indmeldelse i KFUM og KFUK skal ske skriftligt via kfum-kfuk.dk/medlem.  Dér registreres alle påkrævede data, og der betales samtidig kontingent. 

Foreningens kasserer modtager besked, når et nyt medlem har meldt sig ind i foreningen via hjemmesiden.  

Landsorganisationen kvitterer for indmeldelsen via e-mail til den mailadresse, der er oplyst ved indmeldelsen, og ved få dage efter at udsende en velkomstbrev samt medlemsblad. 

Gør det nemt for nye medlemmer

Står du med en person, der skal meldes ind, kan du bede vedkommende sende en sms med teksten 'KFUM' til 1919. Så får man et link til indmeldelse tilsendt med det samme. Indmeldelse/betaling kan dermed nemt foretages på mobiltelefonen.

Kontingentbetaling

Når et medlem melder sig ind i KFUM og KFUK via hjemmesiden, vil det nye medlem betale for sit medlemskab på baggrund af sin alder samt den lokalforening, det nye medlem vælger.  Medlemmet opkræves ligeledes automatisk af Landskontoret (på vegne af lokalforeningen) ved næste kontingentopkrævning.

For at opretholde sit medlemskab af KFUM og KFUK, skal man hvert år betale kontingent til foreningen. 

Kontingent betales altid i det år, man er medlem.  

Kontingentsatser registreres i medlemssystemet eller ved henvendelse til Landskontoret.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske enten mundtligt eller skriftligt. Udmeldelse kan ske enten til Landskontoret eller til den lokalforening, man er medlem af. Man kan som medlem også selv melde sig ud via medlem.kfum-kfuk.dk.

Det påhviler KFUM og KFUK’s foreninger at registrere udmeldelser i det centrale medlemssystemet umiddelbart efter udmeldelsen er modtaget. 

Landsorganisationen sender det udmeldte medlem en e-mail, hvori der kvitteres for udmeldelsen.