Medlemsformer

Man kan være medlem af KFUM og KFUK på to måder

Velkomstmedlemskab

 Velkomstmedlemskabet er en medlemsform, der kan benyttes af unge under 30 år. 

Prisen er fastsat af Landsmødet og udgør p.t. 75 kr.

Man kan melde sig ind som velkomstmedlem i alle KFUM og KFUK’s foreninger. Det kan kun ske på hjemmesiden.

Kontingentet, medlemmet betaler for velkomstmedlemskabet går til foreningen. 

Næste gang der udsendes kontingentopkrævning, vil eksisterende velkomstmedlemmer blive opkrævet kontingent for ordinært medlemskab og ændrer dermed status til ordinært medlem.

Medlemmer med velkomstmedlemskab er helt ligestillet med andre medlemmer. De har helt de samme demokratiske medlemsrettigheder, og de kan indgå alle steder, hvor der søges om tilskud. 

Den eneste forskel på ”velkomstmedlemskabet” og et ordinært medlemskab er, at kontingentet for et ”velkomstmedlemskab” er ens i alle foreninger, og at ”velkomstmedlemskab” kun tilbydes personer under 30 år.

Med velkomstmedlemskabet kan der gives en ensartet kommunikation om, hvad medlemskab af KFUM og KFUK koster – fx til nysgerrige, der gerne vil deltage på en af vore events. 

Betegnelsen ”velkomstmedlemskab” gør det tydeligt, at det er en medlemsform, der retter sig mod nye medlemmer. Det er mennesker, der er på vej ind i vores forening, og som derfor skal have en særlig opmærksomhed for at blive en del af foreningen.