Opgørelse af medlemstal

D. 1. januar markerer et kalenderår, men det markerer også starten på en medlemsopgørelse af det forrige år, samt vores ansøgning for Tipstilskud til KFUM og KFUK i Danmark.

En medlemsopgørelse og en opgørelse over tilskudsberettigede foreninger danner grundlag for tipstilskuddet.

Dette skal foreningen gøre:

Dette gør landskontorets administration:

----------

Medlemstal der indgår i udregningen af organisationsbidrag 

Er aktive medlemmer pr. 31. december, uanset kontingentbetaling.

Medlemstal der ligger til grund for antal delegerede til Landsmødet

Grundlaget for beregningen af antal delegerede er antallet af kontingentbetalende medlemmer (jf. § 5.1) pr. 31. december året før Landsmødet, samt at organisationsbidrag er indbetalt. (Landsvedtægternes §9)

Medlemstal der bruges som grundlag for driftstilskud via DUF for KFUM og KFUK i Danmark 

Medlemstal der bruges til tipstilskudsudmåling og indgår i medlemsopgørelsen i medlemssystemet:

Foreninger der er tilskudsberettigede for tipstilskud til KFUM og KFUK i Danmark
(når den opfylder vedtægterne for KFUM og KFUK i Danmark § 7.1 og 7.2)