Opgørelse af medlemstal

D. 1. januar markerer et kalenderår, men det markerer også starten på en medlemsopgørelse af det forrige år, samt vores ansøgning for Tipstilskud til KFUM og KFUK i Danmark.

En medlemsopgørelse og en opgørelse over tilskudsberettigede foreninger danner grundlag for tipstilskuddet.

Dette skal foreningen gøre:

Dette gør landskontorets administration:

----------

Medlemstal der indgår i udregningen af organisationsbidrag er aktive medlemmer pr. 31. december

Medlemstal der bruges til tipstilskudsudmåling og indgår i medlemsopgørelsen i medlemssystemet:

Foreninger der er tilskudsberettigede for tipstilskud til KFUM og KFUK i Danmark
(når den opfylder vedtægterne for KFUM og KFUK i Danmark § 7.1 og 7.2)