Foreningens økonomi

Det er bestyrelsens opgave at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen. På foreningens generalforsamling skal der aflægges revideret regnskab og fastsættes kontingent samt godkendes budget.

Budgetlægningen bør ske i et samspil mellem foreningens bestyrelse og lederne af de enkelte arbejdsgrene i foreningen. Det er af stor betydning, at lederne får indflydelse på hvordan pengene anvendes til arbejdet for børn og unge. Bestyrelsen har ansvaret for, at der er balance i økonomien.

Det er kassererens opgave at føre foreningens regnskab – under ansvar over for bestyrelsen. 

Kontoudtog og fakturaer fra Landskontoret findes i medlemssystemet.

Foreningernes årsregnskaber skal indsendes til Landskontoret i revideret og underskrevet stand inden 15. marts.