MobilePay

Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark

MobilePay 60 21 44 03 kan bruges til indsamling (men IKKE betaling for varer).

Få MobilePay i foreningen

Muligheder for MobilePay

Som forening har I mulighed for at få jeres egen MobilePay-løsning, der muliggør at I kan modtage betalinger på lige fod med butikker og andre organisationer. Dette kan fås via en såkaldt MyShop-løsning, der gør det muligt at oprette flere korte numre/MyShops til specifikke formål efter behov, ligesom det giver gode muligheder for kasserer og andre med interesse og behov for at håndtere eller blive klogere på de enkelte transaktioner.

Myshop-løsning adskiller sig fra personlig MobilePay ved at være personuafhængig, have mulighed for at oprette flere korte MobilePay-numre for at adskille transaktioner, samt udlæse alle bevægelser med detaljer og beskeder direkte fra MobilePay.

https://www.mobilepay.dk/erhverv/fysiske-butikker/mobilepay-myshop

MobilePay har på det seneste indskærpet deres vilkår for brugen af løsningen og herunder:

  • for at sikre at de kender deres kunder (af hensyn til hvidvaskloven),

  • at én MobilePay løsning kun bruges af én kunde (cvr-nummer) og dermed følger ovenstående.

  • at løsningen kun må bruges til at modtage betalinger fra privatpersoner (ikke mellem virksomheder/foreninger)

  • at gebyrfritagelse kun gælder for brug af mobilepay der ikke kommer foreningen og dens egne medlemmer til gavn

Sådan kommer I i gang med MobilePay

KFUM og KFUK's lokalforeningerkan oprette MobilePay MyShop via MobilePays hjemmeside.

En MobilePay MyShop løsning koster et oprettelsesgebyr på 999 kr. og månedligt abonnement på 49 kr., samt transaktionsgebyrer pr. indbetaling. Se aktuelle transaktionsgebyrer her.

Under oprettelsen kræves en bestyrelses- og ledelsesoversigt, gældende vedtægter samt kopi af pas/kørekort samt sundhedskort på formanden. Oprettelsen tager normalt 7-14 dage.

Begrænsninger på gebyrfrit brug

Der er ikke længere mulighed for at være gebyrfritaget, med mindre man er godkendt forening som velgørende organisation, ens mobilepay nummer kun bliver brugt til velgørende indsamlinger og alle midlerne uddeles til formål der ikke kommer egne medlemmer til gavn og falder inden for at hjælpe mennesker i udsatte livssituationer, kritisk sygdom eller egentlig nød.

https://www.mobilepay.dk/erhverv/indsamling