Tilmelding og betaling

Opret online tilmelding til arrangementer

Udfyld denne formular, hvis du ønsker at oprette tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/events, Husk at udfylde minimum 14 dage inden tilmeldingen skal gå i luften. Dermed er der tid til at afklare eventuelle spørgsmål, og der er tid til at foreningernes kasserere kan nå at taste det tilskud, de eventuelt ønsker at give til deres medlemmer.

Spørgsmål kan også rettes til Landskontoret på tlf. 36 14 15 33. 

www.kfum-kfuk.dk/events kan du se eksempler på andre tilmeldinger.

Bemærk, at hvis man selv tilbyder tilmelding, er der en række krav til behandling af persondataoplysninger, man selv skal have styr på og dokumentere overfor dem, der tilmelder sig. Dette skal man ikke forholde sig til, hvis landsbevægelsens online tilmeldingssystem benyttes.

Deltagerlister

Formænd, kasserere, medlemsplejere mv. kan få adgang til deltagerlister.

Betaling for deltagelse på kurser og arrangementer

Online betaling

Ved tilmelding til KFUM og KFUK's kurser og arrangementer skal deltageren betale for deltagelse samtidig med tilmelding på hjemmesiden.  

Når man har tilmeldt sig og betalt, får man en tilmeldings- og betalingsbekræftelse pr. e-mail.  

Hvis man udover sin tilmeldings- og betalingsbekræftelse ønsker en faktura tilsendt, kan man få dette ved henvendelse til Landskontoret.

I enkeltstående tilfælde kan der være tale om, at betaling ikke sker med betalingskort ved tilmelding på hjemmesiden, men at deltageren i stedet får tilsendt en faktura pr. e-mail eller almindelig post.  

Medlemspris

 Medlemmer betaler en mere fordelagtig medlemspris, som er minimum 125 kr. lavere end normalprisen. Prisforskellen afspejler de 75 kr., som et velkomstmedlemskab koster, plus min. 50 kr. i ekstra tilskyndelse til at melde sig ind.

For alle arrangementer, hvor tilmelding foregår online på www.kfum-kfuk.dk, skal prisen for ikke-medlemmer som minimum være 125 kr. højere end prisen for medlemmer. 

Lokale og distriktsbaserede arrangementer kan frit fastsætte deres priser og krav om medlemskab.

Tilskud fra lokalforening eller distrikt

Hvis lokalforeningen eller distriktet giver tilskud til medlemmernes deltagelse i kurset eller arrangementet, vil tilskuddet blive fratrukket deltagergebyret, når man tilmelder sig på hjemmesiden.

Lokalforeninger og distrikter kan registrere deres tilskud i medlemssystemet. Man kan vælge at indtaste et bestemt beløb eller at indtaste en procentdel. Hvis man indtaster en procentdel (f.eks. 20 pct.), vil medlemmet opnå en rabat på 20 pct. af deltagerprisen.

Når fristen for tilmelding til et kursus eller arrangement er overskredet, vil lokalforeningerne og distrikterne modtage en faktura, såfremt disse har registreret et tilskud til kurset eller arrangementet.

I nogle tilfælde har lokalforeningen eller distriktet ikke nået at indberette tilskud i tide, inden tilmeldingen til kurset eller arrangementet lukkes. Derfor vil medlemmet blive bedt om at betale det fulde deltagergebyr. Såfremt medlemmet skal have refunderet lokalforeningens eller distriktets tilskud, skal medlemmet selv efterfølgende henvende sig til kassereren i lokalforeningen eller distriktet.

E-mail-beskeder om kursustilmeldinger

Foreningens kasserer modtager en e-mail, når et medlem fra foreningen har tilmeldt sig et kursus eller arrangement (én samlet e-mail om dagen). Som udgangspunkt har medlemmet altid betalt online, såfremt det koster penge at deltage i kurset eller arrangementet.