Børnehøjskole

Beskrivelse:

En børnehøjskole laver højskole for børn gennem højskoleliv, kurser og aktiviteter. Her vil vi gøre verden større for de mindste. Det skal ske ved at lade børn møde højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed på baggrund af et folkekirkeligt ståsted. En børnehøjskole giver børn et sted, hvor de kan øve sig i at være nysgerrige på sig selv, på hinanden og på livet. Børnehøjskolen er for alle – uanset hvem man er, eller hvad man tror på.

KFUM og KFUK har oprettet verdens første Børnehøjskole. Det skete i 2018 i Aarhus.

Læs om Børnehøjskolen på www.børnehøjskole.dk

Målgruppe:

Børn i alderen 6-13 år.

Leder- og frivilligressourcer:

  • En forstander/projektleder og/eller styregruppe til at varetage den overordnede ledelse samt drift og udvikling

  • Undervisere til kurser

  • Frivillige/ledere til forskellige udvalg, herunder: kursusudvalg, frivilligudvalg, kommunikationsudvalg, økonomi-/fundraisingudvalg, eventudvalg m.fl.

  • Madfrivillige

  • Evt. andre hjælpere


Lokalitet:

Lokaler hvor der er faciliteter og køkkenforhold med mulighed for fællesspisning. Derudover skal der være lokaler og god plads til at afholde et eller flere kurser samtidigt. Det kan fx være i foreningsbygningen, forsamlingshuset eller skolen.


Tidsramme:

Kurserne på en børnehøjskole kører typisk i 6 - 7 uger og/eller 12-13 uger, gerne to eller flere kurser samtidig. En typisk dag kan se ud som følger (OBS – evt. en kortere dag for de yngste):

15:30: Dørene åbner

16:00: Fællessamling med fortælling og sang

16:20: Undervisning

18:00: Aftensmad

18:30: Oprydning

18:35: Fællessamling med fællessang, fadervor og afslutning på dagen

18:45: Tak for i dag og på gensyn


Økonomi:

Der skal være økonomi til materialer til kurser, indretning af lokaler, fællesspisning, evt. lokaleleje og rengøring mv. Man kan opkræve et kursusgebyr til at dække dele af udgifterne.

Vil du starte en Børnehøjskole?

Den første Børnehøjskole blev oprettet af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus i 2018. Vi beder om, at alle der overvejer at starte en Børnehøjskole tager kontakt til Aarhus Børnehøjskole for at sikre, at konceptet følges. Derudover kan der også være god inspiration at hente hos de andre af KFUM og KFUK's Børnehøjskoler.

Aarhus Børnehøjskole bruger hjemmesiden www.børnehøjskole.dk - men linker gerne til de andre børnehøjskoler.

Aarhus Børnehøjskole har sin egen grafiske profil dvs. logo, farver og skrifttype. Men øvrige Børnehøjskoler skal følge KFUM og KFUK’s grafiske profil. Tag kontakt til grafiker@kfum-kfuk.dk

Man må gerne finde inspiration i tekster fra Aarhus Børnehøjskole, men man skal selv reflektere teksterne og værdierne i det og ændre så det passer til den lokale kontekst.

Det skal være tydeligt, at projektet er velreflekteret og gennemarbejdet jf. værdien om kvalitet.

Aarhus Børnehøjskole tager meget gerne imod besøg og giver oplæg om deres arbejde med at lave Børnehøjskole.

Tag gerne kontakt til

  • KFUM og KFUK's konsulent for lokale aktivitetsmiljøer Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk for at få hjælp til at komme i gang.

  • Forstander på Aarhus Børnehøjskole, Thomas Krøyer, på tlf. 6021 4400 eller thomas@boernehoejskole.dk for gode råd og sparring.

Der findes også et netværk for alle Børnehøjskolerne i KFUM og KFUK, hvor man hjælper og inspirerer hinanden.