Fællesklang

Fællesklang

Beskrivelse: Fællesklang er et korkoncept som henvender sig til alle 18-35-årige, der elsker at synge gospel, disney og rytmiske hits.

Koret har ingen optagelsesprøve og vægter fællesskabet højt. Formålet er at skabe et frirum for unge. Derfor er både processen og produktet vigtigt. En del af Fællesklang er desuden årlige koncerter, en årlig fælleskoncert med de andre Fællesklangkor og et kirkeligt samarbejde.

Korsæsonen starter enten i januar eller august og vil typisk have de første 3 gange åbne for alle, hvorefter sangerne melder sig ind i lokalforeningen og bliver fast kormedlem. Udover ugentlige koraftner vil sæsonen typisk bestå af fællesspisninger, sociale initiativer som fx opstartsfest og afslutningsfest, en korlørdag/korweekend og et par koncerter.Tidsramme: 2 timers koraften ugentligt med kaffepause undervejs, typisk kl.19-21.

Lokalitet: Et stort lokale med klaver.

Ressourcer og drivkraft: Koret drives af fx 4-10 frivillige, som har fordelt ansvarsområder som oprydning, PR, kage-koordinering, mail-besvarelse osv. mellem sig. Koret ledes af en rytmisk korleder, der lønnes af lokalforeningen (+ evt. en pianist som modtager et symbolsk beløb). Korlederen står for indstuderingen, mens de frivillige sørger for at være gode værter og det praktiske. 

Se håndbogen for korudvalget herunder

Fællesklang korleder håndbog intranettet.pdf

Kontakt KFUM og KFUK's grafiker grafiker@kfum-kfuk.dk for at høre nærmere om grafiske materialer.

Lokalforeningen som arbejdsgiver:

Læs mere om Fællesklang-konceptet på vores hjemmeside. 

Kontakt Fællesklang-konsulent Karen Louise Krogsgaard faellesklang@kfum-kfuk.dk for opstart af et Fællesklang-kor.