Fællesklang

Fællesklang

Beskrivelse: Fællesklang er et korkoncept som henvender sig til alle 18-35-årige, der elsker at synge gospel og rytmiske hits.

Koret har ingen optagelsesprøve og vægter fællesskabet højt. Formålet er at skabe et frirum for unge, så processen er vigtigere end produktet. En del af Fællesklang er desuden årlige velgørenhedskoncerter, årlige fælles koncerter med de andre Fællesklangkor og et kirkeligt samarbejde.

Korsæsonen starter enten i januar eller august og vil typisk have de første 2-3 gange åbne for alle, hvorefter sangerne melder sig ind i lokalforeningen og bliver fast kormedlem. Udover ugentlige koraftner vil sæsonen typisk bestå af fællesspisninger, sociale initiativer som fx opstartsfest og bålaften, en korlørdag/korweekend og et par koncerter.

Tidsramme: 2 timers koraften ugentligt med kaffepause undervejs.

Ressourcer og drivkraft: Koret drives af en frivilligt baseret styregruppe på fx 4-10 personer, som har fordelt ansvarsområder som oprydning, PR, kage-koordinering, mail-besvarelse osv.

Korets musikalske facilitatorer er korlederen og evt. en pianist, hvor korlederen vil være lønnet af lokalforeningen (pianisten vil evt. modtage et symbolsk beløb). Korlederen vil skulle stå for indholdet på koraftnerne, mens de frivillige sørger for det praktiske.

KFUM og KFUK tilbyder grafiske materialer. Kontakt KFUM og KFUK's grafiker for at høre nærmere om dette.

Lokalitet: Et stort lokale med klaver.

Mere information: Se vores hjemmeside og www.fællesklang.dk

Kontakt gerne Fællesklang-konsulent Karen Louise Clausen på klc@kfum-kfuk.dk for opstart af et Fællesklang-kor. Der vil være god hjælp at hente i form af opstartspakke mv.