Familiekor

Start et Familiekor

Familiekor er et aktivitetstilbud i KFUM og KFUK, hvor sangglæden deles på tværs af generationer, og hvor børn og voksne arbejder sammen i et fælles projekt.

I Familiekoret har alle, uanset alder, mulighed for at dygtiggøre sig musikalsk.

Når vi synger sammen, skabes der blandt andet samarbejde og relationer på tværs af koret og generationerne. Familiekor er en aktivitet, som hele familien kan mødes om som et alternativ til en ellers ofte opsplittet og adskilt hverdag.

Find inspiration og materiale til Familiekor: