Familiesang

Familiesang

Beskrivelse

Familiesang er for småbørnsfamilier.

 Bedsteforældre er også velkomne med børnebørn. Familierne synger fra Højskolesangbogen eller Højskolesangbogen for Børn og fornemmer årets og livets rytme i sangene - hjulpet på vej af tegninger, udvalgte ord og melodier. Det kan gøres helt enkelt som en rolig eftermiddagsstund hver 2.-3. uge med 30-45 minutters sang styret af en sangvært og en spillevært. 

Video: Peter Vittrup

Velkomstværter tager imod ved drop-in med grønne snacks og stolthed over at byde nye indenfor i KFUM og KFUK. Aktiviteten kan også udvides med fællesspisning bagefter forberedt af madværter - afhængig af lokale behov og ressourcer. Familiesang kan desuden afsluttes med et fadervor og/eller en bibelhistorie - det vurderes lokalt. 

Målgruppen

Småbørn og deres voksne - det kan være forældre, bedsteforældre eller andre nære voksne omkring dem. 

Lederressourcer

Sangvært og spillevært: Har ansvaret for valg og præsentation af sange og synger og spiller for. 

Velkomstværter: Byder velkommen til alle, så de føler sig set og mødt og synes, det er rart at være der. 

Evt. madværter: Køber ind og laver mad til evt. fællesspisning efter sangen. 

Lokalitet

Gerne et stort rum, f.eks. en sal, hvor der er plads til madrasser på gulvet. En madras pr. familie som indrammer det lille fællesskab i det store fællesskab. Hvis der er fællesspisning bagefter, er der brug for et køkken og spiseplads. 

Tidsrammer

Gerne sidst på eftermiddagen en hverdag hver 2.-3. uge (fast ugedag eller skiftende ugedage). Ca. en time i alt. Lidt tid til drop in, ½ times sang, og lidt tid til afrunding og farvel. Hvis der er fællesspisning bagefter, skal der nok bruges ca. 2 timer i alt. 

Økonomi

Der kan være brug for et opstartsbeløb fra foreningen eller en pulje til indkøb af et antal Højskolesangbøger for Børn (max 250 kr. pr. stk) samt fx til farveblyanter, clipboards og rasleæg. Derudover lidt til snacks fra gang til gang. Prisforslag:  50 kr. pr. gang, men hvis der er min. et barn i familien, der er medlem, er der rabat, fx ½ pris eller gratis. 

Mere information:

Kontakt gerne konsulent Dorte Madsen på dm@kfum-kfuk.dk eller telefon 2258 2067 for opstart af et Familie-sang