Familileklub

Beskrivelse 

I Familieklubber mødes børnefamilier om at have familietid med hinanden. Som oftest mødes man til:

Målgruppen

Bestemmes fra sted til sted. Det kan være en god ide, at børnene har nogenlunde samme alder. 

Lederressourcer 

Lokalitet

Lokaler hvor der er møbler og køkkenforhold til mulighed for fællesspisning. Det kan fx være i foreningsbygningen, sognelokaler, forsamlingshuset eller skolen. Derudover vil det være godt med minimum et ekstra lokale, hvor der er børnelegetøj m.m. alt efter børnenes alder. 

Tidsrammer

Familieklubber mødes oftest fredag aften (en gang om måneden eller oftere). Det afhænger af hvor gamle børnene er. 

Økonomi

Det nemmeste er at have et fast beløb, man betaler pr. gang svarende til hvad maden og evt. aktiviteter koster i gennemsnit. Det kan for nogle være rart at betale for et helt eller halvt år ad gangen. 

Mere information

Udviklingskonsulent for Lokale Aktivitetsmiljøer, Dorte Hougaard Madsen, 60214408 eller dhm@kfum-kfuk.dk