Konfirmandklub og -lejr

Konfirmandklub og -lejr

Beskrivelse

Klubben kan fungere som et naturligt supplement til konfirmandundervisningen. Klubbens særkende er kreativ forkyndelse med sjov, leg og samvær med voksne, der har tid og lyst til de unge, og det de er optaget af i deres liv.

Målgruppen

Unge der går til konfirmandundervisning. Det kan være fra et enkelt hold eller fra flere hold.

Lederressourcer

  • Ledere der er elsker at være sammen med unge i målgruppen.
  • Ledere der synes de valgte aktiviteter er sjove og som kan planlægge og udføre dem.
  • Ledere der har fokus på fællesskab og den enkelte unge.
  • Ledere der kan formidle kristendommen på en relevant måde i forhold til målgruppe og kontekst

Lokalitet

Der må gerne være plads til 20-30 unge og de aktiviteter der vælges at lave. Det kan være i sognegården eller i foreningsbygningen.

Tidsrammer

2-3 timer, oftest en fast ugentlig aften i perioden hvor der er konfirmandundervisning. God ide med en weekendlejr i efteråret, gerne i samarbejde med præsten, der evt. har integreret noget undervisning ind i weekenden og dermed laver den obligatorisk for konfirmanderne. Efterfølgende år kan klubben evt. køres videre som Teenklub.

Økonomi

Få evt. hjælp til det fra sognet/kirken. Til opstart vil det være fint med f.eks. 10.000,- til spil, materialer og indretning. Derefter f.eks. 5000 årligt, men det afhænger meget af hvilke aktiviteter der vælges.

Mere information

Udviklingskonsulent for Lokale Aktivitetsmiljøer, Dorte Hougaard Madsen, 60214408 eller dhm@kfum-kfuk.dk