Ten Sing

Ten Sing gruppe

Beskrivelse : Ten Sing handler om performance, tro og fællesskab. Det er at skabe, skrive, sammensætte og fremføre et show m. f.eks. teater, dans, kor/sang, band m.m. Det er 13 - 19 årige der bygger deres eget show op fra bunden.  

Ten Sing er et udviklende musisk ungdomsarbejde for og med unge der arbejder i proces frem mod at  lave et show eller en performance som de optræder med.

Ten Sing er en arbejdsform der findes i KFUM-regi mange steder i europa. 

Målgruppen: Unge mellem 13 og 19 år. 

Lederressourcer: I Ten Sing kaldes lederne, der er 20 år og derover, skubbere. Skubberne støtter Ten Singerne i arbejdet med at udvikle, planlægge og udføre showet og er hele tiden opmærksomme på hvordan de kan give den enkelte Ten Singer tilpasse udfordringer og ansvar i processen. Det optimale vil være 4-5 skubbere i hver Ten Sing gruppe. 

Derudover arbejdes der med begrebet "instruktører" der er Ten Singer der opøves i og støttes til at instrurere andre Ten Singer i de forskellige aktiviteter, f.eks. dramainstruktør, danseinstruktør, bandinstruktør m.m. 

Lokalitet:  Samlingssted for alle samt evt bandrum, dramarum og danserum. Så flere lokaler.

Tidsrammer:  Oftest om aftenen og max 2½ time.

Økonomi: Der vil skulle være økonomi til indkøb af instrumenter og andet teknisk grej.

Mere information: Se www.tensing.dk  Kontakt gerne TSA@kfum-kfuk.dk som er Ten Sing Arbejdsgruppen på landsplan eller udviklingskonsulent Dorte Hougaard Madsen  dhm@kfum-kfuk.dk 

Se endvidere materialet her nedenfor.