Y´s GuYs

Gør det Selv-klub

Y´s Guys/Gør det selv-klub

Beskrivelse

Det er en klub, hvor der skues, hamres, fikses og meget mere i den retning. Det kan være havetraktorer der bliver restaureret og omdannes til mystiske køretøjer, cyklen derhjemmefra der lappes og får nyt liv eller der konstrueres og bygges en ottemandscykel … .kun fantasien sætter grænser.

Målgruppen

Som navnet nævner, så lægger det op til at det er en drengeklub, men det bestemmer man selvfølgelig fuldstændig selv fra sted til sted, og det samme gælder aldersgruppen.

Lederressourcer

  • Ledere der selv elsker at hamre, skrue, konstruere, opfinde og få dejlig beskidte værkstedsfingre.
  • Ledere der er elsker at være sammen med børn/unge i målgruppen.
  • Ledere der har fokus på fællesskab og den enkelte deltager
  • Ledere der kan formidle kristendommen på en relevant måde i forhold til målgruppe og kontekst

Lokalitet

Det kan være en stald der ikke bliver brugt til stald mere, et værksted, en fabrikslokale, en rummelig garage eller lign. Et sted der må komme olie og maling på gulvet, og hvor der er plads til div. værktøj og redskaber og til div. projekter der arbejdes med.

Tidsrammer

Det kan være 2 timer en gang om ugen eller blot en weekenddag om måneden.

Økonomi

Der vil være brug for værktøj af forskellig art og løbende vedligehold og nye materialer.

Mere information

Udviklingskonsulent for Lokale Aktivitetsmiljøer, Dorte Hougaard Madsen, 60214408 eller dhm@kfum-kfuk.dk