Det Kan Du Tro Vi Taler Om

‘Det Kan Du Tro Vi Taler Om’ er et koncept, hvor unge lærer at være gode værter for eksistentielle samtaler med andre unge. Det flytter fokus, så de unge ikke blot er deltagere i men ansvarlige for den gode samtale.

I løbet af et træningsforløb mødes en håndfuld unge og max to voksne minimum seks gange over ca. et halvt år. Sammen gennemfører de organiserede samtaler om varierende temaer. Hver gang afprøves også forskellige samtale-startere: samtalekort, et musikstykke, filmklip eller andet. Rollen som vært går på tur. På den mådes trænes de unge gennem gentagelse og variation. Målet er at de unge skal være værter for andre unge og invitere bredere ind til samtalerne. Derfor følger træningen en progression i faser:

1) Opstart, hvor den voksne med fordel kan være vært for samtalerne

2) sandkassen, hvor de unge på skift skal være på og mærke værtskabet på egen krop

3) åbne samtaler, hvor de unge selv skal invitere andre unge ind i samtalerne.