Grundkursus i kristendom

Generalsekretær Jørgen Kvist holdt i 2021 fire undervisningsgange med overskriften 'Grundkursus i kristendom' hos YMCA Amager. 

Pga. coronaen blev det virtuelt, og derfor er de hermed tilgængelig for alle:


1. Bibelen og nærmeste omegn

Hvordan skal Bibelens mange forskellige bøger læses og forstås?


2. Kirkens ældre historie

Kirkens vej fra de første få disciple til at kristendom bliver statsreligion i det romerske rige og den største magtfaktor op gennem middelalderen.


3. Kirkens yngre historie

Med Luther og individualisering sker en begyndende demokratisering, og en række nye kirker opstår. I Danmark får vi vækkelser og folkelige bevægelser, der danner de spor, vi ser i dag.


4. Kristendom i dag

Hvordan giver det mening for et selvstændigt og tænkende menneske i dag at tro på en Gud?

Slides fra de fire webinarer

grundkursus-slides.pdf